Single Digital Gateway

Provincie Zuid-Holland: vergunning activiteit Natura 2000-gebied aanvragen

Het is verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die effect kunnen hebben op de kwaliteit van een Natura 2000-gebied. Dit geldt dus ook voor de aantasting, verslechtering of verstoring van de leefgebieden van plant- en diersoorten in het gebied. De vergunning vraagt u aan bij de provincie. Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? U kunt het onderdeel gebiedsbescherming of soortenbescherming dan aanvragen bij het daartoe bevoegde gezag. In veel gevallen is dit de gemeente. De gemeente vraagt dan een verklaring van geen bezwaar (vvgb) bij de provincie aan voor het verlenen van dit onderdeel.

U moet een vergunning aanvragen als: u een project wilt realiseren of activiteiten wilt verrichten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Bijvoorbeeld de uitbreiding van uw agrarische bedrijf, waardoor de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied toeneemt. niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren niet op voorhand kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in de Wet natuurbescherming.

U vraagt de vergunning aan bij de provincie waarin het project is gelegen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Zuid-Holland

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596AW Den Haag

Openingstijden
Maandag
8:30 - 17:00
Dinsdag
8:30 - 17:00
Woensdag
8:30 - 17:00
Donderdag
8:30 - 17:00
Vrijdag
8:30 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Heb je een afspraak met een medewerker in het provinciehuis? Meld je dan bij de receptie van het hoofdgebouw van ons provinciehuis, waar je komst door onze medewerker is aangemeld. Houd er rekening mee dat er gevraagd kan worden naar je legitimatiebewijs.

Laatst gecontroleerd op 17 november 2022