Single Digital Gateway

Provincie Zeeland: vergunning activiteit Natura 2000-gebied aanvragen

Wilt u activiteiten verrichten in een beschermd natuurgebied die de kwaliteit van het gebied aantasten? U heeft een vergunning nodig anders is het verboden. U moet de vergunning aanvragen bij de provincie of bij het Ministerie van Economische Zaken.

U moet een vergunning aanvragen als:

 • u een project wilt uitvoeren of activiteiten wilt doen die nadelen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. U wilt bijvoorbeeld uw camping uitbreiden die vlak naast een Natura 2000-gebied ligt.
 • het van tevoren niet zeker is dat uw activiteiten niet slecht zijn voor de kwaliteit van natuurlijke leefgebieden.
 • het van tevoren niet zeker is dat uw activiteiten de plant- en diersoorten in het gebied niet verstoren.
 • deze activiteiten niet zijn vrijgesteld in een beheerplan of verordening als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Overleg vooraf met de provincie en eventueel met de gemeente en natuurorganisaties. Dit vergroot de kans dat de provincie uw vergunningsaanvraag goedkeurt. Ook is er dan een kleiner risico dat iemand bezwaar gaat maken tegen uw aanvraag.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD

  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Als u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen (bijvoorbeeld voor bouwen), dan vraagt u de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Ook kunt u daar een vergunningscheck doen. Die geeft aan of u zich tot de provincie of het ministerie van Economische Zaken moet richten. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig? Doe dan de aanvraag bij de provincie. Soms moet u bij het ministerie van Economische Zaken zijn. Controleer dit voordat u de aanvraag doet.

Voor vergunningen voor activiteiten met gevolgen voor een Natura 2000-gebied geldt de uitgebreide procedure. Dit betekent dat belanghebbenden de kans krijgen om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet de provincie soms ook de impact op de omgeving verder onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat de provincie een definitief besluit kan nemen over uw vergunningaanvraag.

Bij de uitgebreide procedure kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar kunt u binnen 6 weken in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Zeeland

Bezoekadres

Adbij 6

4331BK Middelburg

Openingstijden
Maandag
07:30 - 16:30
Dinsdag
07:30 - 16:30
Woensdag
07:30 - 16:30
Donderdag
07:30 - 16:30
Vrijdag
07:30 - 16:30
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Het Provinciehuis is gesloten op feestdagen, de dag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Laatst gecontroleerd op 24 april 2024