Single Digital Gateway

Provincie Limburg: schadevergoeding bij vergunning onttrekken grondwater of infiltreren water

Informatie:

In de provincie Limburg valt de 'Grondwateronttrekking schadevergoeding' onder de 'Watervergunning' Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt. Als u hierdoor schade lijdt of zal lijden, dan kunt u schadevergoeding krijgen. Ook kunt u schadevergoeding krijgen wanneer uw vergunning gedeeltelijk wordt ingetrokken. Voorwaarde is dat de gevolgen van de wijziging of intrekking van de vergunning niet voor uw rekening horen te zijn. Wie de schadevergoeding toekent, hangt af van hoe de vergunning wordt gewijzigd of ingetrokken.

Ga naar Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Limburg

Laatst gecontroleerd op 10 juli 2024