Single Digital Gateway

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Wilt u een schuur bouwen in de buurt van water? Of een steiger aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (watervergunning) nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.

Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen, is afhankelijk van de plek waar u uw activiteit gaat uitvoeren:

  • Gaat u activiteiten uitvoeren in oppervlaktewater of grondwater bij een sloot, beek of plas, dijk of weg die het waterschap beheert? Dan moet u een vergunning aanvragen of een melding doen bij het waterschap. 
  • Gaat het om activiteiten bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk die de provincie beheert? Dan moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie. 
  • U moet een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat als u een activiteit gaat uitvoeren in of bij een grote rivier of meer. Zoals de Rijn, de Maas en het IJsselmeer.

Weet u niet zeker bij wie u moet zijn? Neem bij twijfel contact op met de gemeente waar u uw activiteit wilt gaan uitvoeren.

Het kan zijn dat u voor de activiteiten die u wilt uitvoeren ook nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning bouw of milieu. U kunt hierover informatie krijgen bij de gemeente waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Provincie Limburg: Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aanvragen (watervergunning)

Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking. De vergunning vraagt u aan bij de provincie in de volgende gevallen: onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m³ per jaar openbare drinkwatervoorziening open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte) Voor andere onttrekkingen vraagt u de vergunning bij het waterschap aan. Er is geen vergunning nodig bij onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur. U moet deze onttrekkingen wel melden aan de provincie of het waterschap.

Gaat u grondwater onttrekken of water infiltreren dan is onder andere het volgende verplicht: Bij industriële onttrekking: het water wordt gebruikt in het bedrijfsproces. U houdt bij hoeveel grondwater u onttrekt of infiltreert, als de provincie of het waterschap dit van u vraagt.Bij infiltraties meet u de waterkwaliteit. U doet elk jaar voor eind januari opgave van de hoeveelheid water die u heeft onttrokken of geïnfiltreerd. U geeft dit aan per kwartaal. Als u de werkzaamheden stopt, doet u de aangifte binnen een maand na beëindiging van de werkzaamheden. Er wordt gekeken naar andere belangen die hier ook een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld: de natuur, archeologie, voorzieningen in de gebouwde omgeving en andere wateronttrekkingen in de buurt.

U vraagt de watervergunning aan via het Omgevingsloket Online (https://www.omgevingsloket.nl/) (OLO). De watermelding doet u ook via het OLO.

Over de aanvraag wordt in principe binnen twintig weken na ontvangst besloten. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Binnen die termijn wordt een ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan daarop reageren en zijn of haar mening naar voren brengen.

Legesverordening 2023. Zie paragraaf 2.2 Waterwet.

Over de aanvraag wordt in principe binnen zesentwintig weken na ontvangst besloten.

Heeft u een vergunning aangevraagd? Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Neem contact op met de Servicedesk van de Provincie Limburg via telefoonnummer +31 43 389 9999.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Limburg

Bezoekadres

Limburglaan 10

6229GA Randwyck-Maastricht

Openingstijden
Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 17:00
Donderdag
9:00 - 17:00
Vrijdag
9:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 23 januari 2024