Single Digital Gateway

Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen voor woning

Heeft u een (vakantie)huis of appartement in Nederland? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Uw gemeente bepaalt het tarief. Huurders betalen geen OZB.

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw (vakantie)woning. De gemeente stelt de hoogte van de OZB zelf jaarlijks vast. Daarom verschilt het per gemeente.

Kunt u de OZB niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de belasting niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belasting. De gemeente bepaalt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

OZB betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Duiven: Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen voor woning

Let op. Bezit u een (vakantie) huis of appartement in Nederland? Dan betaalt u OZB. U hoeft hiervoor niet in een gemeente ingeschreven te staan.

 Hoeveel onroerendezaakbelastingen (OZB) u moet betalen, hangt af van de:

  • waarde van de woning;
  • OZB-tarieven die in uw gemeente gelden.

De gemeente bepaalt ieder jaar op 1 januari de waarde van uw bedrijfspand. Dit is de waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente gebruikt de WOZ-waarde van het voorafgaande jaar om de hoogte van de OZB te bepalen.

In de gemeente Duiven geldt het volgende tarief:

OZB eigenaar (woningen): 0,1229 % van de WOZ

Betalen

U krijgt jaarlijks de OZB-aanslag van uw gemeente. Op deze aanslag staat het bedrag dat u moet betalen. U betaalt dit bedrag binnen 6 weken. Kunt u het bedrag niet in 1 keer betalen? Dan kunt u:

  • in delen betalen: u vraagt een automatische incasso aan en de gemeente schrijft het bedrag in delen (iedere maand) af van uw bankrekening;
  • een betalingsregeling aanvragen bij de gemeente.

Kwijtschelding OZB

Kunt u de OZB-aanslag niet betalen? U kunt vragen aan de gemeente of u (een deel) niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen via de website

OZB na verhuizing

Gaat u later in het jaar verhuizen? Dan betaalt u alsnog de OZB-aanslag die bepaald is op 1 januari. U hoeft voor uw nieuwe woning geen OZB meer te betalen. Meestal wordt dit door de notaris verrekend met de nieuwe eigenaren.

Bent u het niet eens met de WOZ van uw woning? Of met de OZB? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan via de website.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Duiven

Bezoekadres

Koning Willem-Alexanderplein 1

6921ES Duiven

Openingstijden
Maandag
8:00 - 12:00
18:00 - 20:00
Dinsdag
8:00 - 12:00
Woensdag
8:00 - 16:00
Donderdag
8:00 - 12:00
Vrijdag
8:00 - 12:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

De openingstijden op maandagavond is alleen in de even weken.

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022