Single Digital Gateway

Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen voor woning

Heeft u een (vakantie)huis of appartement in Nederland? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Uw gemeente bepaalt het tarief. Huurders betalen geen OZB.

Hoe werkt dit voor u?

Vul uw (toekomstige) woonplaats in en gebruik de pijltoetsen om uw woonplaats te selecteren.

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw (vakantie)woning. De gemeente stelt de hoogte van de OZB zelf jaarlijks vast. Daarom verschilt het per gemeente.

Kunt u de OZB niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de belasting niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belasting. De gemeente bepaalt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

OZB betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari.

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022