Single Digital Gateway

Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen voor woning

Heeft u een (vakantie)huis of appartement in Nederland? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Uw gemeente bepaalt het tarief. Huurders betalen geen OZB.

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw (vakantie)woning. De gemeente stelt de hoogte van de OZB zelf jaarlijks vast. Daarom verschilt het per gemeente.

Kunt u de OZB niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de belasting niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belasting. De gemeente bepaalt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.

OZB betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen voor woning

Let op. Bezit u een (vakantie) huis of appartement in Nederland? Dan betaalt u OZB. U hoeft hiervoor niet in een gemeente ingeschreven te staan.

 Hoeveel onroerendezaakbelastingen (OZB) u moet betalen, hangt af van de:

  • waarde van de woning;
  • OZB-tarieven die in uw gemeente gelden.

De gemeente bepaalt ieder jaar op 1 januari de waarde van uw bedrijfspand. Dit is de waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente gebruikt de WOZ-waarde van het voorafgaande jaar om de hoogte van de OZB te bepalen.

Bent u het niet eens met de WOZ van uw woning? Of met de OZB? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan via www.aaenhunze.nl/belastingen

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Aa en Hunze

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022