Single Digital Gateway

Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een handicap? En wilt u dichtbij de ingang van winkels of kantoor parkeren? Vraag dan een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan bij uw gemeente. U heeft hier recht op als u minimaal 6 maanden een handicap heeft. En u als u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter.

U moet kunnen bewijzen dat u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor is een medische keuring nodig door een keuringsarts. Uw gemeente regelt dit. Voorwaarde is dat u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter. Is uw handicap chronisch? En heeft uw gemeente deze gegevens over uw handicap al? Dan is een medisch onderzoek niet nodig.

Er zijn 2 verschillende Europese gehandicaptenparkeerkaarten:

Bestuurderskaart

Met een bestuurderskaart mag u zelf rijden. Dit zijn de voorwaarden:

  • U heeft een rijbewijs.
  • De bestuurderskaart is gebonden aan u als persoon en niet aan een kenteken. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben.
  • U kunt met hulpmiddelen kunt niet verder dan 100 meter lopen.

Passagierskaart

Voor een passagierskaart zijn dit de voorwaarden:

  • U kunt zelf niet rijden.
  • Met hulpmiddelen kunt u niet verder dan 100 meter lopen.
  • U heeft de hulp van uw chauffeur altijd nodig. Van deur tot deur.
  • De passagierskaart staat op uw naam.

Kinderen onder de 18 jaar kunnen ook een passagierskaart aanvragen. Ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als volwassenen.

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander land van de Europese Unie (EU)? Dan is deze kaart ook geldig in Nederland. Wilt u deze gehandicaptenparkeerkaart vernieuwen? Dan kunt u in Nederland een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. De Nederlandse voorwaarden zijn dan van toepassing.

Uw gehandicaptenparkeerkaart is 5 jaar geldig. Of korter als artsen verwachten dat u binnen 5 jaar zult herstellen van uw handicap. Verlengen van uw gehandicaptenkaart doet u ook bij uw gemeente. Doe dat ruim vóór de vervaldatum. Uw gemeente heeft tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Zaanstad: Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Let op. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Instellingen kunnen alleen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als zij voorkomen in de lijst met zorginstellingen in het Uitvoeringsbesluit Wet toelating zorginstellingen.

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verloopt uw kaart binnenkort? Dan kunt u een aanvraag indienen en meteen betalen met iDeal.

Als u de aanvraag niet online kunt doen, dan kunt u een contactformulier  invullen. Er wordt dan contact met u opgenomen. 

U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag of verlenging per e-mail. Het kan zijn dat u hierna wordt opgeroepen voor een medische keuring. Hiervoor worden uw contactgegevens en opmerkingen verstrekt aan de keuringsinstantie.

Een onafhankelijk arts neemt contact met u op en bepaalt of u in aanmerking komt voor een (verlenging van de) gehandicaptenparkeerkaart.

De kosten voor het behandelen van een aanvraag GPK (zowel bij verlenen als weigeren van de GPK) zijn € 96,88

Extra kosten bij medische keuring op eigen huisadres zijn voor 2023 nog niet bekend.

Recht op een gehandicaptenparkeerkaart

Als uit het medisch advies van de arts blijkt dat u recht heeft op de gehandicaptenparkeerkaart, dan wordt de kaart per post naar u verzonden.

Gehandicaptenparkeerkaart bij verlenging, als herkeuring niet nodig is

Als u een aanvraag heeft gedaan en er geen herkeuring nodig is, dan wordt de nieuwe kaart per post naar u verzonden.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Zaanstad