Single Digital Gateway

Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een handicap? En wilt u dichtbij de ingang van winkels of kantoor parkeren? Vraag dan een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan bij uw gemeente. U heeft hier recht op als u minimaal 6 maanden een handicap heeft. En u als u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter.

U moet kunnen bewijzen dat u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor is een medische keuring nodig door een keuringsarts. Uw gemeente regelt dit. Voorwaarde is dat u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter. Is uw handicap chronisch? En heeft uw gemeente deze gegevens over uw handicap al? Dan is een medisch onderzoek niet nodig.

Er zijn 2 verschillende Europese gehandicaptenparkeerkaarten:

Bestuurderskaart

Met een bestuurderskaart mag u zelf rijden. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft een rijbewijs.
 • De bestuurderskaart is gebonden aan u als persoon en niet aan een kenteken. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben.
 • U kunt met hulpmiddelen kunt niet verder dan 100 meter lopen.

Passagierskaart

Voor een passagierskaart zijn dit de voorwaarden:

 • U kunt zelf niet rijden.
 • Met hulpmiddelen kunt u niet verder dan 100 meter lopen.
 • U heeft de hulp van uw chauffeur altijd nodig. Van deur tot deur.
 • De passagierskaart staat op uw naam.

Kinderen onder de 18 jaar kunnen ook een passagierskaart aanvragen. Ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als volwassenen.

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander land van de Europese Unie (EU)? Dan is deze kaart ook geldig in Nederland. Wilt u deze gehandicaptenparkeerkaart vernieuwen? Dan kunt u in Nederland een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. De Nederlandse voorwaarden zijn dan van toepassing.

Uw gehandicaptenparkeerkaart is 5 jaar geldig. Of korter als artsen verwachten dat u binnen 5 jaar zult herstellen van uw handicap. Verlengen van uw gehandicaptenkaart doet u ook bij uw gemeente. Doe dat ruim vóór de vervaldatum. Uw gemeente heeft tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

gehandicaptenparkeerkaart

Let op. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Algemene voorwaarden

 • u hebt een aantoonbare beperking van langdurige aard, waardoor u – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat bent om meer dan 100 meter aan een stuk te lopen; of
 • u bent permanent rolstoelgebonden; of
 • u hebt een ernstige beperking, anders dan een loopbeperking.

Aanvullende voorwaarden bestuurderskaart

 • u hebt een (bromfiets)rijbewijs en u bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel.

Aanvullende voorwaarden passagierskaart

 • niet iedereen komt in aanmerking voor een passagierskaart. Dat kan alleen als u continu afhankelijk bent van hulp van de bestuurder. Dat betekent dat uw toestand dusdanig is dat u niet kunt worden afgezet op de plek van bestemming en daar alleen kunt wachten op terugkeer van de bestuurder als deze de auto elders parkeert.

Voorwaarden instellingenkaart

 • deze kaart kan alleen worden aangevraagd door het bestuur van de AWBZ-instelling;
 • het personeel van de instelling moet belast zijn met het vervoer van bewoners die voldoen aan de wettelijke criteria om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Er zijn twee manieren om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen.

 • U kunt een digitale aanvraag indienen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD. 
  Vraag een gehandicaptenparkeerkaart aan  
 • U kunt het aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart ook zelf ophalen bij de Publieksbalie in het Stadhuis van de gemeente Oldenzaal aan de Ganzenmarkt 1. U kunt de formulieren invullen bij de Publieksbalie en ook daar inleveren. Of u vult ze thuis in en krijgt een retourenvelop mee. Lukt het u niet om het formulier zelf in te vullen en heeft u ook niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Voordat wij een besluit nemen op uw aanvraag moet u een medische keuring ondergaan.

Verlenging gehandicaptenparkeerkaart

Verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u eveneens online aanvragen. Gebruik daarvoor bovenstaande aanvraagmogelijkheid. Aanvragen bij de Publieksbalie kan natuurlijk ook. Voor deze aanvraag moet u weer leges betalen. Soms moet u ook een nieuwe medische keuring ondergaan. Als wij beschikken over gegevens waaruit blijkt dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, is een nieuwe keuring niet nodig.

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart moet u leges betalen. Daarna beoordelen wij uw verzoek. Maar dat betekent niet dat u ook altijd een parkeerkaart krijgt. Het kan zijn dat wij uw aanvraag afwijzen als u niet aan de voorwaarden voldoet. Overweeg dus goed of u een aanvraag wilt indienen. De legeskosten zijn € 41,00. Als uw aanvraag voor een parkeerkaart wordt toegekend, moet u ook zorgen voor pasfoto's.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u in alle gemeentes van Nederland parkeren. Binnen de gemeente Oldenzaal kunt u zelfs kosteloos parkeren. Let op: dat geldt niet voor alle andere gemeenten. U kunt bij de betreffende andere gemeente informeren of u wel of niet betaald moet parkeren.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Oldenzaal