Single Digital Gateway

Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een handicap? En wilt u dichtbij de ingang van winkels of kantoor parkeren? Vraag dan een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan bij uw gemeente. U heeft hier recht op als u minimaal 6 maanden een handicap heeft. En u als u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter.

U moet kunnen bewijzen dat u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor is een medische keuring nodig door een keuringsarts. Uw gemeente regelt dit. Voorwaarde is dat u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter. Is uw handicap chronisch? En heeft uw gemeente deze gegevens over uw handicap al? Dan is een medisch onderzoek niet nodig.

Er zijn 2 verschillende Europese gehandicaptenparkeerkaarten:

Bestuurderskaart

Met een bestuurderskaart mag u zelf rijden. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft een rijbewijs.
 • De bestuurderskaart is gebonden aan u als persoon en niet aan een kenteken. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben.
 • U kunt met hulpmiddelen kunt niet verder dan 100 meter lopen.

Passagierskaart

Voor een passagierskaart zijn dit de voorwaarden:

 • U kunt zelf niet rijden.
 • Met hulpmiddelen kunt u niet verder dan 100 meter lopen.
 • U heeft de hulp van uw chauffeur altijd nodig. Van deur tot deur.
 • De passagierskaart staat op uw naam.

Kinderen onder de 18 jaar kunnen ook een passagierskaart aanvragen. Ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als volwassenen.

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander land van de Europese Unie (EU)? Dan is deze kaart ook geldig in Nederland. Wilt u deze gehandicaptenparkeerkaart vernieuwen? Dan kunt u in Nederland een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. De Nederlandse voorwaarden zijn dan van toepassing.

Uw gehandicaptenparkeerkaart is 5 jaar geldig. Of korter als artsen verwachten dat u binnen 5 jaar zult herstellen van uw handicap. Verlengen van uw gehandicaptenkaart doet u ook bij uw gemeente. Doe dat ruim vóór de vervaldatum. Uw gemeente heeft tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Let op. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u in Nederland woont en bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Bestuurderskaart

Met een bestuurderskaart mag u zelf rijden. Dit zijn de voorwaarden: 

 • U heeft een rijbewijs.
 • De bestuurderskaart is gebonden aan u als persoon en niet aan een kenteken. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben. 
 • U kunt met hulpmiddelen kunt niet verder dan 100 meter lopen.

Passagierskaart

Voor een passagierskaart zijn dit de voorwaarden: 

 • U kunt zelf niet rijden.
 • Met hulpmiddelen kunt u niet verder dan 100 meter lopen.
 • U heeft de hulp van uw chauffeur altijd nodig om van deur tot deur gebracht te worden.
 • De passagierskaart staat op uw naam.
 • Kinderen onder de 18 jaar kunnen ook een passagierskaart aanvragen. Ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als volwassenen.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • een kopie van een gel­dig pas­poort of iden­ti­teits­kaart;
 • als u de bestuurderskaart aanvraagt, een kopie van een gel­dig rij­be­wijs;
 • een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen;
 • als u een brom­mo­biel hebt, een ko­pie van het ver­ze­ke­rings­be­wijs.

Aanvragen

 • U neemt contact op met de gemeente (telefoonnummer: +31 341 259 11). U kunt een aanvraagformulier toegestuurd krijgen.
 • U maakt een afspraak met de keuringsarts voor een medisch advies en u neemt het aanvraagformulier mee. Bij een verlenging van uw GPK kan van een medisch onderzoek worden afgezien wanneer bij een eerdere aanvraag door de arts is geconcludeerd dat uw aandoening onomkeerbaar is. In alle andere gevallen is een keuring noodzakelijk.

Keuringsarts

Huisarts de heer S.A.M. Terpstra

Medisch Centrum Oosterlaan
Oosterlaan 80
8072 BZ Nunspeet

Telefoon: (0341) 25 17 77

Als de heer Terpstra uw eigen huisarts is, neemt u contact op met huisarts de heer Timmer via telefoonnummer (0341) 25 23 32.

Bij een positief besluit van de arts stuurt u het aanvraagformulier met 1 pasfoto naar de gemeente Nunspeet (per post of via de e-mail), dan maken wij de kaart en bellen wij u om een afspraak te maken om de GPK op te halen. U bent verplicht dit persoonlijk te doen, bij de afspraak neemt u een geldig legitimatie bewijs mee.

In de gemeente Nunspeet zijn er geen kosten verbonden aan het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart.

De kosten van een duplicaat kaart bij verlies of diefstal zijn € 32,00 (prijspeil 2023).

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Nunspeet