Single Digital Gateway

Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een handicap? En wilt u dichtbij de ingang van winkels of kantoor parkeren? Vraag dan een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan bij uw gemeente. U heeft hier recht op als u minimaal 6 maanden een handicap heeft. En u als u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter.

U moet kunnen bewijzen dat u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor is een medische keuring nodig door een keuringsarts. Uw gemeente regelt dit. Voorwaarde is dat u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter. Is uw handicap chronisch? En heeft uw gemeente deze gegevens over uw handicap al? Dan is een medisch onderzoek niet nodig.

Er zijn 2 verschillende Europese gehandicaptenparkeerkaarten:

Bestuurderskaart

Met een bestuurderskaart mag u zelf rijden. Dit zijn de voorwaarden:

  • U heeft een rijbewijs.
  • De bestuurderskaart is gebonden aan u als persoon en niet aan een kenteken. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben.
  • U kunt met hulpmiddelen kunt niet verder dan 100 meter lopen.

Passagierskaart

Voor een passagierskaart zijn dit de voorwaarden:

  • U kunt zelf niet rijden.
  • Met hulpmiddelen kunt u niet verder dan 100 meter lopen.
  • U heeft de hulp van uw chauffeur altijd nodig. Van deur tot deur.
  • De passagierskaart staat op uw naam.

Kinderen onder de 18 jaar kunnen ook een passagierskaart aanvragen. Ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als volwassenen.

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander land van de Europese Unie (EU)? Dan is deze kaart ook geldig in Nederland. Wilt u deze gehandicaptenparkeerkaart vernieuwen? Dan kunt u in Nederland een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. De Nederlandse voorwaarden zijn dan van toepassing.

Uw gehandicaptenparkeerkaart is 5 jaar geldig. Of korter als artsen verwachten dat u binnen 5 jaar zult herstellen van uw handicap. Verlengen van uw gehandicaptenkaart doet u ook bij uw gemeente. Doe dat ruim vóór de vervaldatum. Uw gemeente heeft tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Hof van Twente: Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Een keuringsarts bepaalt na medisch onderzoek of  voldoet aan de voorwaarden. De kaart die u in Nederland krijgt, is een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Hij is onder andere geldig in alle landen van de Europese Unie.

Bestuurderskaart aanvragen

U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken.

Op de bestuurderskaart staat een hoofdletter B.

De bestuurderskaart is persoonsgebonden. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben om de kaart aan te kunnen vragen. Er hoeft ook geen kenteken van uw voertuig op de kaart te staan. U moet wel een rijbewijs hebben.

Passagierskaart aanvragen

Heeft u een handicap en kunt u zelf niet rijden? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden. Er hoeft geen kenteken van een voertuig op de kaart te staan.

Op de passagierskaart staat een hoofdletter P. 

U kunt deze aanvragen als u ten minste een half jaar met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. En de hulp van de bestuurder continu nodig heeft bij vervoer van deur tot deur.

Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Online of per post

Met een DigiD-inlogcode vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart online aan via het digitale aanvraagformulier.

Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u ook schriftelijk aanvragen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u per post naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Hebt u vragen? Of hulp nodig? Bel ons dan. Ons telefoonnummer is 0547 - 858585.

  • De Europese gehandicaptenparkeerkaart kost: € 108,55.

U ontvangt een factuur voor de leges van de gehandicaptenparkeerkaart nadat een beslissing is genomen op uw aanvraag. Ook bij een afwijzing bent u verplicht tot het betalen van de legeskosten.

Het duurt maximaal 12 weken voordat u de kaart hebt. U moet de kaart persoonlijk ophalen bij de gemeente.

Tegen de beschikking kunt u bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar maken moet binnen zes weken na de datum van verzending van de brief. Stuurt u dan een brief naar het college van burgemeester en wethouders waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met dit besluit. 

Het adres is Postbus 54, 7470 AB te Goor. Bezwaar maken kan ook digitaal. Verdere informatie over het maken van bezwaar kunt u vinden op onze website www.hofvantwente.nl.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hof van Twente