Single Digital Gateway

Gemeente Helmond: europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Kunt u door ziekte, een beperking of handicap niet ver lopen en maakt u als bestuurder of passagier gebruik van een auto? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Met deze parkeerkaart kunt u op gehandicaptenparkeerplaatsen dichtbij voorzieningen parkeren. De parkeerplaatsen worden aangegeven met een verkeersbord.

Let op. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

In de gemeente Helmond geldt dat u op een gehandicaptenparkeerplaats met deze kaart dubbel zo lang mag parkeren voor het geldende uurtarief. Op een gehandicaptenparkeerplaats kunt u ook gebruikmaken van Gepast Parkeren. De voorwaarde is wel dat u uw parkeeractie aanmeldt via uw mobiele telefoon en niet met de parkeerpas van Gepast Parkeren. Meer informatie over Gepast Parkeren vindt u op onderstaande website. 

Let op: op alle overige betaalde parkeerplaatsen op straat en op alle (gehandicapten)parkeerplaatsen in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum van Helmond betaalt u het normale (volle) parkeertarief.

Om te beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart, vragen wij een medisch advies op. 

De voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn:

  • Er is sprake van een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard
  • U bent niet in staat om (met de gebruikelijke loophulpmiddelen) een afstand van 100 meter te overbruggen
  • Voor een gehandicaptenparkeerkaart passagier geldt dat u continue afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder voor vervoer van deur tot deur.

Bestuurders en passagiers die permanent rolstoel gebonden zijn komen in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Wilt u bespreken of u in aanmerking komt voor een GPK? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Helmond via 14 0492 (zonder kengetal) of mail naar zorgpoort@helmond.nl. Wij maken dan met u een afspraak voor een intakegesprek. Na dit gesprek heeft u de mogelijkheid om via het aanvraagformulier een officiële aanvraag in te dienen. Een medisch onderzoek maakt altijd onderdeel uit van de aanvraagprocedure.

Een gehandicaptenparkeerkaart kost geld. De kosten voor toekenning tot en met 1 jaar bedragen €29,60. Toekenning langer dan 1 jaar kost €44,40 (tarieven 2023). In het eerste contact informeert de consulent u over de precieze kosten.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 27 november 2023