Single Digital Gateway

Gemeente Goeree-Overflakkee: europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

Omschrijving

Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

 • De GPK staat op naam van een persoon.
 • De GPK staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De GPK is maximaal 5 jaar geldig.

Er zijn drie soorten kaarten:

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Rolstoelafhankelijk

Als u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u zonder meer in aanmerking voor een GPK (bestuurderskaart en/of passagierskaart). Om te bepalen of u permanent aan een rolstoel gebonden bent vindt in de meeste gevallen een geneeskundig onderzoek plaats.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of passagier zijn:

 • U heeft een medisch onderzoek gehad.
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
 • U bestuurt zelf het voertuig (bestuurderskaart), of
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart).

Als u soms bestuurder bent en soms passagier, kunt u een combinatiekaart aanvragen. U vraagt dan een kaart aan voor beide situaties.

U kunt een GPK schriftelijk aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Maak hiervoor gebruik van het formulier: 'Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart' dat u onderaan deze pagina kunt vinden. Bij de aanvraag dienen twee goedgelijkende pasfoto’s met achter op uw achternaam en geboortedatum bijgevoegd te worden.

Medisch onderzoek

Als u uw ingevulde aanvraagformulier opstuurt naar de gemeente, stuurt de gemeente uw aanvraag, als het een nieuwe aanvraag betreft, door naar de Stichting SAP. Deze instantie verzorgt de indicatiestelling voor de gemeente. Een keuringsarts stelt vast of er sprake is van een beperking. De gemeente zorgt voor een keuring. U hoeft hiervoor dus zelf geen afspraak te maken. U ontvangt een schriftelijke/telefonische oproep voor de keuring van de Stichting SAP. Een keuring duurt gemiddeld 20 minuten.

Wat doet u bij verhindering (no show)?

Als u door omstandigheden niet in de gelegenheid bent om op de keuring te verschijnen, dan verzoeken wij u dit 24 uur van tevoren te laten weten aan de keurende instantie. 

Wanneer is een medisch onderzoek niet nodig?

Als bij de gemeente voldoende medische gegevens over u bekend zijn (bijvoorbeeld van een aanvraag bij de Wmo) dan is een keuring in sommige gevallen niet nodig. Bij verlenging is in bepaalde gevallen een hernieuwd medisch onderzoek ook niet noodzakelijk wanneer dit bij een eerder onderzoek is vastgesteld. De gemeente Goeree-Overflakkee bepaalt of een keuring wel of niet nodig is.

Het onderzoek

Het medisch onderzoek door Stichting SAP verloopt anders dan een medisch onderzoek zoals u dat gewend bent door uw huisarts of door een specialist. De arts van Stichting SAP beoordeelt aan de hand van uw verhaal uw medische situatie, de beperkingen die daarvan het gevolg zijn en daarmee uw mobiliteit (met name de mogelijkheid om te kunnen lopen). Dat betekent dat naast een gesprek, ook observatie van uw functioneren en eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek kan plaatsvinden. Indien nodig zal de arts, met uw toestemming, informatie opvragen bij uw behandelaar(s). Wij verzoeken u om een overzicht lijst van uw medicijnen, of de medicijnen zelf mee te nemen naar het spreekuur van de arts.

Hoe verder?

De arts van de Stichting SAP brengt advies uit aan de gemeente. Daarna ontvangt u een schriftelijke beslissing van de gemeente. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u daartegen bezwaar aantekenen.

Heeft u bericht gehad dat de aangevraagde GPK aan u wordt verstrekt, dan kunt u de kaart persoonlijk afhalen op het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. U hoeft hier geen afspraak voor te maken. 

Aanvraag intrekken

Na twee afzeggingen voor de keuring komt uw aanvraag tot een GPK automatisch te vervallen, u moet er rekening mee houden dat hier kosten aan verbonden zijn.
Ook als u zelf besluit om de aanvraag in te trekken, zodra deze is ingediend bij de Stichting SAP zijn hier kosten aan verbonden.

Gehandicaptenparkeerkaart kwijt

Als u uw GPK bent kwijtgeraakt, dient u dat zo snel mogelijk te melden bij de gemeente. Er zal dan in overleg met u een verklaring van vermissing worden opgesteld die u dient te ondertekenen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart: € 35,00
 • Bij het intrekken van de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart zonder medische keuring: € 27,00
 • Medische keuring inclusief huisbezoek door een keuringsarts t.b.v. de aanvraag € 179,00
 • Bij het intrekken van de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart waarbij het verzoek voor een medische keuring al is ingediend bij SAP: € 55,00
 • Weigering van de uitgifte gehandicaptenparkeerkaart door de keuringsarts: € 16,00 (exclusief kosten medische keuring; houd er rekening mee dat de kosten voor de medische keuring ook in rekening worden gebracht als uw aanvraag wordt afgewezen).

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Goeree-Overflakkee

Bezoekadres

Koningin Julianaweg 45

3241XB Middelharnis

Openingstijden
Maandag
08:00 - 12:00
Dinsdag
08:00 - 17:00
Woensdag
08.00 - 17.00
Donderdag
08:00 - 17:00
18:00 - 20:00
Vrijdag
08:00 - 12:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 24 oktober 2022