Single Digital Gateway

Gemeente Deventer: europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren.

Let op: u kunt alleen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

 • Zet uw handtekening op de gehandicaptenparkeerkaart, anders is de kaart niet geldig.
 • Nieuwe kaarten hebben een duidelijke voor- en achterkant. Als u de auto parkeert, zorgt u ervoor dat de voorkant van de kaart duidelijk zichtbaar is. De voorkant is de kant waarop 'voorzijde' staat. Als u dat niet doet, kunt u een bekeuring krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?

 • u bent langer dan 6 maanden afhankelijk van de gehandicaptenparkeerkaart;
 • u kunt met de gebruikelijke loophulpmiddelen geen 100 meter aaneengesloten lopen;
 • bij een passagierskaart: u heeft voor vervoer van deur tot deur altijd de hulp nodig van de bestuurder.

Medische keuring

Vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart voor de 1e keer aan? Dan wordt u altijd medisch gekeurd. De arts kan ook een negatief advies geven. U komt dan niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Wanneer wordt de gehandicaptenparkeerkaart ongeldig?

 • na de geldigheidsdatum;
 • als de kaart wordt gebruikt door iemand anders dan de kaarthouder, en deze persoon niet direct te maken heeft met het vervoer van de kaarthouder;
 • bij het zelf aanpassen van de gegevens op de kaart;
 • bij overlijden.

Wat heeft u nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • het ingevulde aanvraagformulier;
 • 1 pasfoto;
 • vraagt u een bestuurderskaart aan, neem dan ook uw rijbewijs mee.

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

1. Bestuurderskaart: Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

2. Passagierskaart: Als u door uw handicap altijd afhankelijk bent van vervoer door anderen van deur tot deur, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. De kaart is persoonsgebonden.

U kunt zowel een parkeerkaart voor bestuurders als een parkeerkaart voor passagiers aanvragen.

Afspraak maken voor aanvraag

Van buiten Nederland belt u +31 570 69 39 11. Vanuit Nederland is het nummer 14 0570.

1ste aanvraag: € 31,50
Verlenging: € 31,50
Aanvraag duplicaat (bij vermissing/diefstal): € 12,10

Is uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u het betaalde bedrag van € 31,50 niet terug.

De kaart wordt toegekend voor een periode van 1, 2 of maximaal 5 jaar. Voor een nieuwe aanvraag (verlenging) betaalt u  € 31,50.

Als de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen, krijgt u na maximaal 8 weken schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. De beoordeling kan langer duren als advies nodig is van meerdere externe instanties. Is dat het geval, dan ontvangt u hierover bericht. Is uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u het betaalde bedrag niet terug.

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0570

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Deventer

Laatst gecontroleerd op 15 november 2022