Single Digital Gateway

Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een handicap? En wilt u dichtbij de ingang van winkels of kantoor parkeren? Vraag dan een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan bij uw gemeente. U heeft hier recht op als u minimaal 6 maanden een handicap heeft. En u als u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter.

U moet kunnen bewijzen dat u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor is een medische keuring nodig door een keuringsarts. Uw gemeente regelt dit. Voorwaarde is dat u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter. Is uw handicap chronisch? En heeft uw gemeente deze gegevens over uw handicap al? Dan is een medisch onderzoek niet nodig.

Er zijn 2 verschillende Europese gehandicaptenparkeerkaarten:

Bestuurderskaart

Met een bestuurderskaart mag u zelf rijden. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft een rijbewijs.
 • De bestuurderskaart is gebonden aan u als persoon en niet aan een kenteken. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben.
 • U kunt met hulpmiddelen kunt niet verder dan 100 meter lopen.

Passagierskaart

Voor een passagierskaart zijn dit de voorwaarden:

 • U kunt zelf niet rijden.
 • Met hulpmiddelen kunt u niet verder dan 100 meter lopen.
 • U heeft de hulp van uw chauffeur altijd nodig. Van deur tot deur.
 • De passagierskaart staat op uw naam.

Kinderen onder de 18 jaar kunnen ook een passagierskaart aanvragen. Ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als volwassenen.

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander land van de Europese Unie (EU)? Dan is deze kaart ook geldig in Nederland. Wilt u deze gehandicaptenparkeerkaart vernieuwen? Dan kunt u in Nederland een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. De Nederlandse voorwaarden zijn dan van toepassing.

Uw gehandicaptenparkeerkaart is 5 jaar geldig. Of korter als artsen verwachten dat u binnen 5 jaar zult herstellen van uw handicap. Verlengen van uw gehandicaptenkaart doet u ook bij uw gemeente. Doe dat ruim vóór de vervaldatum. Uw gemeente heeft tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Deventer: Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de EU. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren.

Let op: u kunt alleen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

 • Zet uw handtekening op de gehandicaptenparkeerkaart, anders is de kaart niet geldig.
 • Nieuwe kaarten hebben een duidelijke voor- en achterkant. Als u de auto parkeert, zorgt u ervoor dat de voorkant van de kaart duidelijk zichtbaar is. De voorkant is de kant waarop 'voorzijde' staat. Als u dat niet doet, kunt u een bekeuring krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?

 • u bent langer dan 6 maanden afhankelijk van de gehandicaptenparkeerkaart;
 • u kunt met de gebruikelijke loophulpmiddelen geen 100 meter aaneengesloten lopen;
 • bij een passagierskaart: u heeft voor vervoer van deur tot deur altijd de hulp nodig van de bestuurder.

Medische keuring

Vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart voor de 1e keer aan? Dan wordt u altijd medisch gekeurd. De arts kan ook een negatief advies geven. U komt dan niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Wanneer wordt de gehandicaptenparkeerkaart ongeldig?

 • na de geldigheidsdatum;
 • als de kaart wordt gebruikt door iemand anders dan de kaarthouder, en deze persoon niet direct te maken heeft met het vervoer van de kaarthouder;
 • bij het zelf aanpassen van de gegevens op de kaart;
 • bij overlijden.

Wat heeft u nodig?

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • het ingevulde aanvraagformulier;
 • 1 pasfoto;
 • vraagt u een bestuurderskaart aan, neem dan ook uw rijbewijs mee.

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

1. Bestuurderskaart: Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto, dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

2. Passagierskaart: Als u door uw handicap altijd afhankelijk bent van vervoer door anderen van deur tot deur, dan kunt u een passagierskaart aanvragen. De kaart is persoonsgebonden.

U kunt zowel een parkeerkaart voor bestuurders als een parkeerkaart voor passagiers aanvragen.

Afspraak maken voor aanvraag

Van buiten Nederland belt u +31 570 69 39 11. Vanuit Nederland is het nummer 14 0570.

1ste aanvraag: € 31,50
Verlenging: € 31,50
Aanvraag duplicaat (bij vermissing/diefstal): € 12,10

Is uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u het betaalde bedrag van € 31,50 niet terug.

De kaart wordt toegekend voor een periode van 1, 2 of maximaal 5 jaar. Voor een nieuwe aanvraag (verlenging) betaalt u  € 31,50.

Als de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen, krijgt u na maximaal 8 weken schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. De beoordeling kan langer duren als advies nodig is van meerdere externe instanties. Is dat het geval, dan ontvangt u hierover bericht. Is uw aanvraag afgewezen, dan ontvangt u het betaalde bedrag niet terug.

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0570

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Deventer