Single Digital Gateway

Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een handicap? En wilt u dichtbij de ingang van winkels of kantoor parkeren? Vraag dan een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan bij uw gemeente. U heeft hier recht op als u minimaal 6 maanden een handicap heeft. En u als u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter.

U moet kunnen bewijzen dat u recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor is een medische keuring nodig door een keuringsarts. Uw gemeente regelt dit. Voorwaarde is dat u met krukken of een rollator zelfstandig niet verder kunt lopen dan 100 meter. Is uw handicap chronisch? En heeft uw gemeente deze gegevens over uw handicap al? Dan is een medisch onderzoek niet nodig.

Er zijn 2 verschillende Europese gehandicaptenparkeerkaarten:

Bestuurderskaart

Met een bestuurderskaart mag u zelf rijden. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft een rijbewijs.
 • De bestuurderskaart is gebonden aan u als persoon en niet aan een kenteken. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben.
 • U kunt met hulpmiddelen kunt niet verder dan 100 meter lopen.

Passagierskaart

Voor een passagierskaart zijn dit de voorwaarden:

 • U kunt zelf niet rijden.
 • Met hulpmiddelen kunt u niet verder dan 100 meter lopen.
 • U heeft de hulp van uw chauffeur altijd nodig. Van deur tot deur.
 • De passagierskaart staat op uw naam.

Kinderen onder de 18 jaar kunnen ook een passagierskaart aanvragen. Ze moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als volwassenen.

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander land van de Europese Unie (EU)? Dan is deze kaart ook geldig in Nederland. Wilt u deze gehandicaptenparkeerkaart vernieuwen? Dan kunt u in Nederland een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. De Nederlandse voorwaarden zijn dan van toepassing.

Uw gehandicaptenparkeerkaart is 5 jaar geldig. Of korter als artsen verwachten dat u binnen 5 jaar zult herstellen van uw handicap. Verlengen van uw gehandicaptenkaart doet u ook bij uw gemeente. Doe dat ruim vóór de vervaldatum. Uw gemeente heeft tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn drie soorten kaarten:

 • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
 • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
 • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie.

Let op. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een recente pasfoto
 • uw pinpas

De aanvraag kent 3 fases:

Aanvraag

Uw ingevulde en ondertekende aanvraagformulier levert u in bij de afdeling Wmo.

Advies

De WMO-consulent stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijk adviesbureau. Een deskundige van dit bureau stelt een onderzoek in of de gevraagde voorziening medisch noodzakelijk is. Daarna brengt het onafhankelijke adviesbureau een indicatieadvies uit aan de gemeente. Bij een verlenging na 5 jaar is een nieuw medisch onderzoek niet altijd noodzakelijk. Bij een toekenning korter dan 5 jaar dan vindt er bij een verlenging opnieuw een medische keuring plaats.

Besluit

De Wmo-consulent brengt advies uit aan het college van B&W. Nadat het college een besluit heeft genomen, krijgt u daarover een bericht.

 • De gehandicaptenparkeerkaart kost: € 97,45
 • De gehandicaptenparkeerkaart inclusief medisch onderzoek kost: € 190,00

Binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag ontvangt u bericht van burgemeester en wethouders. Dit bericht houdt in ofwel een besluit of een brief waarin is vermeld waarom de termijn wordt overschreden en op welke termijn u wel een besluit kunt verwachten.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Culemborg