Single Digital Gateway

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: waterschapsbelasting betalen

Welke heffingen moet u betalen?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht brengt de volgende soorten heffingen in rekening:

  • zuiveringsheffing;
  • verontreinigingsheffing;
  • watersysteemheffing.

Zuiveringsheffing

Is uw woning aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing woonruimten. Zo betaalt u mee aan het schoonmaken van afvalwater. Elk huishouden in Nederland betaalt zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden (ve). Behalve als u alleen woont. Dan betaalt u voor 1 ve. Kinderen jonger dan 18 jaar tellen ook mee als bewoners.

Verontreinigingsheffing

Is uw woning niet aangesloten op het riool, maar wordt uw afvalwater geloosd op het oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekenen we op dezelfde manier als de zuiveringsheffing.

Watersysteemheffing

Iedereen in Nederland betaalt watersysteemheffing. Dat betaalt u om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Zo draagt u bij aan goed beheer van de waterkringloop. Er zijn 4 soorten watersysteemheffing. Welke u betaalt, ligt aan uw situatie:

  1. watersysteemheffing ingezetenen: U bent een bewoner en betaalt per huishouden. U betaalt per jaar een vast bedrag aan watersysteemheffing ingezeten.
  2. watersysteemheffing gebouwd: U bent eigenaar van 1 of meer gebouwen en betaalt een percentage van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).
  3. watersysteemheffing ongebouwd: U bent eigenaar van grond zonder een gebouw en betaalt per hectare.
  4. watersysteemheffing natuur: U bent eigenaar van een natuurterrein en betaalt per hectare.

Dit vraagt u niet aan, u ontvangt een belastingaanslag.

Hoe ontvangt u uw belastingaanslag?

Maakt u gebruik van MijnOverheid? Dan kunt u ervoor kiezen om de belastingaanslag digitaal te krijgen via de Berichtenbox. Om in te kunnen loggen op de Berichtenbox, heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Informatie hierover vindt u op DigiD buiten Nederland | Nederland Wereldwijd.

Bent u nog niet aangemeld bij de Berichtenbox? Dan ontvangt u de belastingaanslag per post.

U kunt er ook voor kiezen de aanslag per e-mail te ontvangen. U kunt deze keuze aangeven in Mijn Waternet voor belastingen.

Wanneer ontvangt u uw belastingaanslag?

U ontvangt de aanslag voor de waterschapsbelasting later dan u van ons gewend bent. Bekijk hier wat dat voor u betekent.  De aanslag heeft betrekking op het hele jaar.

Waterschapsbelasting bij verhuizing

Vertrekt u uit het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan krijgt u een verlaagde aanslag voor het jaar dat u verhuist. Dit hoeft u niet aan te vragen. Het jaar daarop betaalt u waterschapsbelasting aan een ander waterschap. Bent u alleen komen te wonen? Ook dan verlagen wij uw aanslag. U betaalt voor de rest van het jaar minder zuiveringsheffing.

Waterschapsbelasting betalen en belastingzaken regelen

Heeft u een vraag over de waterschapsbelasting? Wilt u uw aanslag bekijken of bijvoorbeeld betalen met automatische incasso? Wilt u een verhuizing doorgeven, kwijtschelding aanvragen of een bezwaar indienen?

U kunt al uw belastingzaken regelen via Mijn Waternet. U kunt ons ook bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur via +31 889 39 4000.

Hoeveel waterschapsbelasting moet u betalen?

Hoeveel waterschapsbelasting u per jaar precies moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u in een koop- of huurhuis woont, met hoeveel personen u daar woont, hoe het huis is aangesloten op de riolering en of u onbebouwde grond of een natuurterrein bezit.

Tarieven waterschapsbelasting

De belastingtarieven van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vindt u op Kosten waterschapsbelasting | Waternet.

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen?

Kunt u uw aanslag waterschapsbelasting niet in 1 keer betalen? Dan hebt u een aantal opties:

In termijnen betalen

U kunt uw aanslag ook in termijnen betalen. Kijk op Mijn Waternet. U betaalt uw aanslag dan in 2 tot maximaal 8 delen met een automatische incasso.

Kwijtschelding aanvragen

Als u een laag inkomen hebt, kunt u misschien kwijtschelding krijgen. Ga hiervoor naar Kwijtschelding | Waternet. U hoeft de aanslag dan niet of gedeeltelijk niet te betalen. Voor kwijtschelding gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • U hebt een inkomen rond bijstandsniveau;
  • U hebt geen eigen huis dat meer waard is dan uw hypotheek;
  • U mag niet te veel geld op uw rekening hebben.

Betalingsregeling

Hebt u kwijtschelding aangevraagd, maar niet gekregen? Of wilt u niet betalen met automatische incasso? Vraag dan een betalingsregeling aan via Mijn Waternet. U maakt dan zelf het bedrag over in maximaal 6 delen.

Heeft u vragen?

Voor vragen over in termijnen betalen, een betalingsregeling of kwijtschelding kunt u contact opnemen met Waternet via Contact | Waternet. U kunt ons ook bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar via +31 889 39 4000.

Bezwaar maken tegen de belastingaanslag

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de belastingaanslag bezwaar maken bij Waternet via Bezwaar tegen aanslag waterschapsbelasting | Waternet.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bezoekadres

Korte Ouderkerkerdijk 7

1096AC Amsterdam

Openingstijden
Maandag
08.00 - 17.00
Dinsdag
08.00 - 17.00
Woensdag
08.00 - 17.00
Donderdag
08.00 - 17.00
Vrijdag
08.00 - 17.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 15 februari 2023