Single Digital Gateway

Gemeente Vlaardingen: verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het doen van een taak of functie in de samenleving. 

Let op. U kunt de verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) alleen aanvragen als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

  • identiteitsbewijs.
  • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’.

Een gemachtigde moet ook meenemen:

  • eigen identiteitsbewijs.
  • een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier.

Digitaal

Op afspraak:

  • maak een afspraak bij het stadskantoor.
  • vraag de VOG persoonlijk aan of via een gemachtigde. Vul dan het digitaal machtigingsformulier in.
  • neem het volledig ingevulde aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’ mee. U krijgt dit formulier van de organisatie die de VOG van u vraagt. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. U kunt het formulier ook downloaden via www.justis.nl.
  • de gemeente stuurt de VOG-aanvraag digitaal door naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De VOG-aanvraag duurt maximaal 4 weken. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis.

Let op:

Er zijn commerciële bedrijven die u vragen de VOG-aanvraag via hen in te dienen. Dit kost veel geld. Vraag een VOG alleen aan via de gemeente of via Justis. Hiermee bespaart u onnodige kosten. Weet u niet of uw werkgever de aanvraag met een formulier of digitaal klaarzet? Neem dan contact op met uw werkgever, zet niet zelf iets klaar.

Bekijk de actuele kosten op https://www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Paspoort_rijbewijs_uittreksels/Uittreksels_afschriften_en_VOG/Verklaring_omtrent_het_gedrag

U ontvangt de VOG of de afwijzing binnen 4 weken op het adres dat u opgeeft bij de aanvraag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Vlaardingen

Laatst gecontroleerd op 1 februari 2024