Single Digital Gateway

Gemeente Montferland: verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

 • Een toekomstige werkgever hierom vraagt;
 • U vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
 • U zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
 • U een visumaanvraag doet;
 • U lid wilt worden van een schietvereniging;
 • U verhuist naar het buitenland.

Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier;
 • Geldig identiteitsbewijs.

Iemand anders machtigen

Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

 • Ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten;
 • Machtigingsbrief;
 • Kopie van uw identiteitsbewijs;
 • Zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Optie 1

Print het aanvraagformulier van Dienst Justis en vul het samen met uw werkgever in. Lever het formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Maak hiervoor een afspraak. Neem ook een legitimatiebewijs mee, zoals uw paspoort of rijbewijs.

Optie 2

Uw werkgever of opdrachtgever zet de VOG-aanvraag online klaar en u controleert de gegevens en betaalt online.

Voor een actueel overzicht van de leges verwijzen wij u naar de legesverordening die te vinden is op www.overheid.nl.

Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Montferland

Laatst gecontroleerd op 28 december 2022