Single Digital Gateway

Gemeente Midden-Delfland: verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

- een toekomstige werkgever hierom vraagt
- u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt
- u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt
- u een visumaanvraag doet
- u lid wilt worden van een schietvereniging
- u verhuist naar het buitenland

Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt.

 • Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG.
 • Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog. U kunt zelf kijken of u voor een VOG in aanmerking komt. Justis ontwikkelde hiervoor de VOG-check. Deze check berekent  of u een hoge, gemiddelde of lage kans hebt op een VOG. Deze check is anoniem. Uw gegevens worden niet opgeslagen.

Voor inwoners

Heeft u de VOG zelf nodig omdat uw (nieuwe) werkgever hiernaar vraagt? Bekijk hoe u hem in drie stappen aanvraagt.

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

 • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • machtigingsbrief
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

U kunt een VOG op diverse manieren aanvragen.

VOG aanvragen via de gemeente

 • U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
 • U levert dit volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online VOG aanvragen
U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

 • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
 • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
 • U controleert de gegevens.
 • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

VOG direct aanvragen bij Justis
U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

Iemand anders machtigen
Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. Dit noemen we machtigen.

 • Geef in een brief aan wie u machtigt en onderteken de brief.
 • Met deze brief gaat de gemachtigde persoon naar de gemeente.
 • Deze persoon moet een legitimatiebewijs van u (of een kopie daarvan) bij zich hebben.
 • De persoon moet ook zichzelf kunnen identificeren.

Heeft u geen zin in wachttijden wanneer u een VOG wilt aanvragen? Maak dan via de website of telefonisch een afspraak.

Aanvraag VOG: € 41,35

Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG.

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag, wordt door Justis een beslissing genomen. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of u een VOG krijgt. In de praktijk krijgt u een VOG meestal binnen anderhalve week. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat u in aanraking bent geweest met Justitie, dan gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat geval duurt het vaak lander dan 2 weken voordat u bericht krijgt.

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Midden-Delfland

Laatst gecontroleerd op 10 januari 2024