Single Digital Gateway

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen in Nederland

Voor veel banen heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Bijvoorbeeld als u gaat werken met vertrouwelijke gegevens of met kinderen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar is voor een nieuwe baan, visum, emigratie of werkvergunning. Ook voor een visum of emigratie kan een VOG nodig zijn. 

U kunt een VOG aanvragen:

Heeft uw bedrijf of organisatie een VOG nodig? Dan kunt u een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Laarbeek: Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Gaat u werken in het onderwijs, de kinderopvang of als taxichauffeur? Dan heeft u een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Ook voor een visum, werkvergunning, vrijwilligerswerk of de aanvraag van bepaalde vergunningen kan ooit een VOG nodig zijn. Een VOG vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

Iedereen kan een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt.

Bent u het niet eens met de beslissing van Justis?
U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij Justis.

VOG voor rechtspersonen
Een VOG voor rechtspersonen vraagt u rechtstreeks schriftelijk aan bij Dienst Justis.

U regelt een VOG rechtstreeks via Justis:

Vraag degene die de VOG van u wil hebben of zij de aanvraag online voor u hebben klaargezet.

of u regelt een VOG via uw gemeente:

U krijgt het aanvraagformulier van degene die de VOG van u wil hebben. Dat formulier moet dan al helemaal ingevuld en ondertekend zijn. Pas daarna kunt u de aanvraag bij de gemeente doen.

Digitaal
Vraag hier een verklaring omtrent gedrag aan met uw DigiD. Het is belangrijk dat u het hele aanvraagformulier kunt scannen en uploaden.

Persoonlijk in het gemeentehuis
Wij helpen u graag. Maak een afspraak. Bij uw afspraak neemt u mee:

  • Het ingevulde aanvraagformulier 
  • Geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Bent u niet (meer) ingeschreven bij de gemeente?

U kunt uw verklaring omtrent gedrag rechtstreeks aanvragen bij Justis.(externe link) 

Kan iemand anders een VOG voor mij aanvragen?

Ja dat kan. U kunt hiervoor iemand machtigen. Deze persoon moet meebrengen;

  • Een schriftelijke machtiging van u, machtigingsformulier
  • Een kopie van uw legitimatiebewijs
  • Een kopie van zijn/ haar eigen legitimatiebewijs

Let u erop dat u het formulier gebruikt dat voor uw situatie van toepassing is. Er zijn verschillende formulieren. Twijfelt u? Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van Justis(externe link)

Na uw aanvraag

  • De gemeente stuurt uw aanvraag digitaal naar de Dienst Justis voor verdere afhandeling
  • De Dienst Justis beoordeelt uw verzoek
  • Binnen 2 tot 4 weken krijgt u via Justis de VOG per post thuisgestuurd. Duurt het langer? Kijk dan op de website van Justis.(externe link)

Wat u nodig heeft

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Een geldig legitimatiebewijs

U ontvangt de VOG of de afwijzing binnen 4 weken op het adres dat u opgeeft bij de aanvraag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Laarbeek

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022