Single Digital Gateway

Verhuizing bij de gemeente melden

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres. Uitschrijven bij uw oude gemeente is niet nodig. 

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door: 

 • iedereen van 16 jaar of ouder;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een gemachtigde. 

U geeft de verhuismelding door aan de gemeente waar u gaat wonen. Meld uw nieuwe adres maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Veendam: Verhuizing bij de gemeente melden

Let op. U kunt uw verhuizing alleen doorgeven als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Verhuizing doorgeven

Online

Log in met DigiD en geef uw verhuizing online door via veendam.nl.

Aan de balie

U kunt ook een afspraak maken via +31 598652222 om uw verhuizing door te geven aan de balie. 

Per post

U kunt uw verhuizing ook per post doorgeven. 

Meesturen: 

Een kopie van de legitimatiebewijs.

Adres:

Raadhuisplein 5
9641 AW Veendam

Wie geeft de verhuizing door?

 • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
 • De ouders, voogd of verzorgers van kinderen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Behalve als deze kinderen zelf hun verhuizing doorgeven.
 • De curator van de onder curatele gestelde.
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
 • Iedere meerderjarige die hiervoor een schriftelijke machtiging heeft gekregen van de aanvrager.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Uw verhuizing wordt binnen 2 weken verwerkt.

Verhuizen naar of vanuit het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? Kijk bij verhuizing naar het buitenland op veendam.nl.

Of neem contact op met de gemeente via +31 598652222.

Verhuist u vanuit het buitenland? Kijk bij verhuizing vanuit het buitenland op veendam.nl.

Of neem contact op met de gemeente via +31 598652222.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Veendam

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022