Single Digital Gateway

Verhuizing bij de gemeente melden

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres. Uitschrijven bij uw oude gemeente is niet nodig. 

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door: 

 • iedereen van 16 jaar of ouder;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een gemachtigde. 

U geeft de verhuismelding door aan de gemeente waar u gaat wonen. Meld uw nieuwe adres maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Verhuizen

 • Verhuist u naar of binnen de gemeente Valkenswaard? Dan moet u dit melden/doorgeven bij de gemeente Valkenswaard.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.
 • Het doorgeven van een verhuizing kost niets.
 • Toestemming hoofdbewoner is niet noodzakelijk. De hoofdbewoner ontvangt bericht van uw inschrijving. Indien nodig kan toestemming altijd opgevraagd worden.

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Doet u later aangifte? Dan is de datum dat u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Heeft u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht de verhuizing door te geven
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven; ze moeten dan wel naar hetzelfde adres verhuizen
 • echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven; ze moeten dan wel naar hetzelfde adres verhuizen
 • meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor schriftelijk hebben gemachtigd
 • curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.

Wat heb ik nodig?

Neem uw geldige legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) mee.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Uw verhuizing wort binnen 1 week verwerkt

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Valkenswaard

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022