Single Digital Gateway

Verhuizing bij de gemeente melden

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres. Uitschrijven bij uw oude gemeente is niet nodig. 

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door: 

 • iedereen van 16 jaar of ouder;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een gemachtigde. 

U geeft de verhuismelding door aan de gemeente waar u gaat wonen. Meld uw nieuwe adres maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Verhuizen

Let op. U kunt uw verhuizing alleen doorgeven als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Als u verhuist binnen Nederland, geeft u dat door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dat binnen 5 dagen na uw verhuisdatum of maximaal 28 dagen voor de verhuizing. Vertrekt u naar het buitenland of is er een onterechte inschrijving op uw adres? Ook dan helpen we u graag.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
 • Voor een kind tot 16 jaar: ouder, voogd of verzorger.
 • Een ouder en een meerderjarig kind kunnen de verhuizing voor elkaar doorgeven als het nieuwe adres hetzelfde is.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen.
 • Curator, als u onder curatele staat.
 • Een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

U kunt geen adreswijziging doorgeven voor iemand die onterecht op uw adres ingeschreven staat. Laat in zo’n geval de gemeente een adresonderzoek starten.

Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing niet doorgeven via e-mail.

Online

Log in met DigiD en geef hier uw verhuizing online door

Hebt u uw verhuizing al doorgegeven, maar wilt u hier nog iets in aanpassen? Stuur dan een e-mail via het digitaal contactformulier. Vermeld in het bericht het registratiekenmerk van uw adreswijziging.

Per post

U kunt uw verhuizing ook per post via een brief doorgeven. Zet daarin de volgende informatie: 

 • voor- en achternaam, 
 • geboortedatum, 
 • het oude en nieuwe adres en 
 • de verhuisdatum van uzelf en van alle personen die eventueel met u meeverhuizen. 
 • vermeld uw telefoonnummer en/of e-mailadres. 
 • zet uw handtekening onder de brief en 
 • stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee.

U stuurt de brief naar: Gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch.

Aan de balie

U kunt langskomen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1, 's-Hertogenbosch. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Uw oude gemeente

Verhuist u vanuit een andere gemeente naar ’s-Hertogenbosch? Dan krijgt uw oude gemeente automatisch het nieuwe adres door. U hoeft zich daar dus niet uit te schrijven.

Verhuizing vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar ’s-Hertogenbosch (immigratie/inburgering)? Of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Laat u dan binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Neem uw partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, mee. De verwerking van uw inschrijving duurt maximaal 28 dagen, maar regelen wij zo snel mogelijk.

Geen Europese nationaliteit

Komt u voor het eerst naar Nederland en hebt u geen Europese nationaliteit? Dan vraagt u eerst een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U kunt een afspraak met de IND maken via (+31 88) 043 04 30. Ga voor meer informatie naar de website van de IND.

Briefadres

Het is mogelijk dat u, omdat u tijdelijk in een instelling verblijft, uw post liever niet op dat adres ontvangt, maar bijvoorbeeld bij familie of vrienden. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen. 

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente verzoeken tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit, staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven.  Dit kan niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Uw gegevens zijn nodig om hun wettelijke taak uit te voeren.

Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw gegevens.

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Publieke Dienstverlening van de gemeente ’s-Hertogenbosch via telefoonnummer +31 73 - 615 51 55 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch

Bezoekadressen

Hoff van Hollantlaan 1

5243SR Rosmalen

Openingstijden
Maandag
08.30 - 17.00
Dinsdag
08.30 - 12.00
Woensdag
08.30 - 20.00
Donderdag
08.30 - 12.00
Vrijdag
08.30 - 17.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Wolvenhoek 1

5211HH 's-Hertogenbosch

Openingstijden
Maandag
08.30 - 17.00
Dinsdag
08.30 - 17.00
Woensdag
08.30 - 17.00
Donderdag
08.30 - 20.00
Vrijdag
08.30 - 17.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022