Single Digital Gateway

Verhuizing bij de gemeente melden

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres. Uitschrijven bij uw oude gemeente is niet nodig. 

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door: 

  • iedereen van 16 jaar of ouder;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • een gemachtigde. 

U geeft de verhuismelding door aan de gemeente waar u gaat wonen. Meld uw nieuwe adres maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Papendrecht: Verhuizing bij de gemeente melden

Let op. U kunt uw verhuizing alleen doorgeven als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Verhuizing doorgeven

Online (verhuizen binnen Papendrecht)

Log in met DigiD en geef uw verhuizing online door: Login doorgeven verhuizing (papendrecht.nl)

Per post (verhuizen naar Papendrecht)

U kunt uw verhuizing ook per post doorgeven. Download het formulier (onder het kopje: Hoe geef ik mijn verhuizing door? / verhuizen naar Papendrecht) Verhuizen binnen en naar Papendrecht - Gemeente Papendrecht en stuur deze naar: 

 Gemeente Papendrecht, Team Dienstverlening
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Aan de balie

U kunt ook een afspraak maken om uw verhuizing door te geven aan de balie: Een afspraak maken | Gemeente Papendrecht (mijnafspraakmaken.nl)

Verhuizen naar of vanuit het buitenland?

Verhuist u naar het buitenland? Kijk bij: Emigratie (verhuizen naar het buitenland) - Gemeente Papendrecht

Komt u voor het eerst in Nederland wonen? Kijk bij: Eerste inschrijving in Nederland - Gemeente Papendrecht

Heeft u eerder in Nederland gewoond en verhuist u terug naar Nederland? Kijk bij: Immigratie (hervestiging vanuit het buitenland/RNI) - Gemeente Papendrecht

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Uw verhuizing wordt binnen 4 weken verwerkt.

Informatie:

Er zijn nog geen contactgegevens van uw gemeente beschikbaar.

Vragen over dit onderwerp?

Bel Informatie Rijksoverheid

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022