Single Digital Gateway

Verhuizing bij de gemeente melden

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres. Uitschrijven bij uw oude gemeente is niet nodig. 

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door: 

 • iedereen van 16 jaar of ouder;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een gemachtigde. 

U geeft de verhuismelding door aan de gemeente waar u gaat wonen. Meld uw nieuwe adres maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Verhuizing bij de gemeente melden

Let op. U kunt uw verhuizing alleen doorgeven als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Verhuizing doorgeven

Online

Log in met DigiD en geef uw verhuizing online door. 

Per post

U kunt uw verhuizing ook per post doorgeven via een formulier.

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

Aan de balie

U kunt ook een afspraak maken om uw verhuizing door te geven aan de balie.

Bestuurlijke boete

De gemeente Midden-Delfland kan u een bestuurlijke boete opleggen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de basisregistratie personen (BRP). Bijvoorbeeld als u uw verhuizing niet doorgeeft. Of als u iemand toestemming geeft om zich op uw adres in te schrijven, terwijl die persoon er niet woont.

Iemand uit laten schrijven

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Iedereen die verhuist moet dat zelf melden aan de gemeente. Staat iemand onterecht ingeschreven op uw adres? Vraag dan om een adresonderzoek. Daar leest u meer informatie over op de pagina 'Adresonderzoek'.

In alle gevallen heeft u voor het doorgeven van een verhuizing het volgende nodig:

 • De huur- of koopovereenkomst van de woning op het nieuwe adres of het uittreksel kadaster waarin uw naam staat vermeld en het nieuwe adres.
 • Als u gaat inwonen of samenwonen, neemt u van de hoofdbewoner een kopie van het identiteitsbewijs mee en een verklaring dat de hoofdbewoner akkoord gaat met uw inschrijving op zijn of haar adres. Daarvoor kunt u gebruik maken van het pdf formulier Verklaring van inwoning.

En daarnaast bij online doorgeven

U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Als u nog geen DigiD hebt, vraagt u die aan via DigiD.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Bij persoonlijk doorgeven

Voor het persoonlijk doorgeven van uw verhuizing heeft u uw geldige identiteitsbewijs nodig.

Bij schriftelijk doorgeven

 • Bij het schriftelijk doorgeven van een verhuizing, stuurt u ook het verhuisformulier van de gemeente mee. Vergeet het formulier niet te ondertekenen! Voeg tot slot een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe.

Iemand machtigen

Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie:

'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' 

Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde. Of maak gebruik van het machtigingsformulier.

Aan het loket moet de gemachtigde het volgende laten zien:

 • zijn of haar geldige identiteitsbewijs;
 • (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs;
 • een bewijs van uw nieuwe adres, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract of toestemming hoofdbewoner als u bij iemand gaat wonen;
 • de ondertekende machtigingsbrief.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Wij passen binnen vijf werkdagen na ontvangst van alle benodigde gegevens uw adresgegevens aan.

De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Midden-Delfland

Bezoekadres

Anna van Raesfeltstraat 37

2636HX Schipluiden

Openingstijden
Maandag
14:00-17:00
Dinsdag
14:00-17:00
Woensdag
09:00-12:30
Donderdag
09:00-12:30
Vrijdag
09:00-12:30
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 22 september 2022