Single Digital Gateway

Verhuizing bij de gemeente melden

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres. Uitschrijven bij uw oude gemeente is niet nodig. 

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door: 

 • iedereen van 16 jaar of ouder;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een gemachtigde. 

U geeft de verhuismelding door aan de gemeente waar u gaat wonen. Meld uw nieuwe adres maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Verhuizing bij de gemeente melden

U gaat verhuizen? Een verhuizing moet u altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven.

U kunt een verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing tot en met 5 dagen na de verhuizing. Als u niet tijdig aangifte doet, registreren wij de dag waarop uw aangifte ontvangen is als uw verhuisdatum. 

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door een van deze personen.

 • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • Ouder, voogd of verzorger voor minderjarigen jonger dan 16 jaar
 • Echtgenoten/ geregistreerde partners en meerderjarige kinderen op hetzelfde woonadres voor elkaar
 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • Een andere meerderjarige met schriftelijke toestemming (zie hierboven).

U gaat voor langere tijd in het buitenland wonen?

Als u binnen een jaar minimaal acht maanden of langer in het buitenland verblijft, geldt dat als emigreren. U moet dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek melden aan de gemeente. Dit regelt u digitaal, schriftelijk of persoonlijk in het gemeentehuis.

Blijft er nog iemand op het oude adres wonen?

Diegene die verhuist, moet persoonlijk aangifte doen in het gemeentehuis. Dit geldt voor iedereen die mee verhuist, ook minderjarige kinderen. Hiervoor maakt u een afspraak  

Wilt u vanuit het buitenland langer dan 4 maanden in Nederland komen wonen?

U geeft uw verhuizing binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk door in het gemeentehuis.
U maakt hiervoor een afspraak

U regelt uw verhuizing digitaal, schriftelijk of persoonlijk in het gemeentehuis.

Kan iemand anders de verhuizing regelen?

Ja, u kunt hiervoor iemand machtigen. Deze persoon moet:

 • meerderjarig zijn,
 • een schriftelijke machtiging van u meebrengen. Machtigingsformulier.
 • een geldig (kopie) legitimatiebewijs van u en zichzelf meebrengen.

Wat u nodig heeft

Om uw verhuizing persoonlijk in het gemeentehuis of schriftelijk door te geven heeft u het volgende nodig:

 • uw geldige legitimatiebewijs,
 • als u bij iemand in gaat inwonen: een schriftelijke akkoordverklaring en (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner. Dit regelt u via het formulier aangifte verhuizing.

Om uw verhuizing digitaal te regelen heeft u ook nodig:

 • uw DigiD inloggegevens.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Uw verhuizing wordt binnen  weken verwerkt.

Verhuizen naar of vanuit het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? Kijk bij verhuizing naar het buitenland 

Of neem contact op met de gemeente. 

Verhuist u vanuit het buitenland? Kijk bij verhuizing vanuit het buitenland 

Of neem contact op met de gemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Laarbeek

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022