Single Digital Gateway

Verhuizing bij de gemeente melden

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres. Uitschrijven bij uw oude gemeente is niet nodig. 

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door: 

 • iedereen van 16 jaar of ouder;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een gemachtigde. 

U geeft de verhuismelding door aan de gemeente waar u gaat wonen. Meld uw nieuwe adres maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Verhuizen

Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. U kunt een verhuizing maximaal 28 dagen voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven. Geeft u de verhuizing later door, dan schrijven we u in op de datum waarop wij uw verhuizing ontvangen. Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Let op! Als het een eerste inschrijving of hervestiging vanuit het buitenland betreft, kunt u deze afspraak alleen telefonisch maken en niet online. Neem hiervoor contact op met 14 0492.

Geef hier digitaal uw verhuizing door (met DigiD)

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door een van de volgende personen:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Ik ga bij iemand inwonen, waar moet ik op letten?

Dan is instemming van de hoofdbewoner nodig. U regelt de instemming online met DigiD. De hoofdbewoner logt in met DigiD tijdens uw verhuisaangifte. Wanneer de hoofdbewoner niet inlogt, sturen wij u het formulier digitaal toe wanneer wij de verhuizing in behandeling nemen. Bij vragen kunt u contact opnemen met ons klant contact centrum via 14 0492.

Ik verhuis naar een nieuwbouwwoning, waar moet ik op letten?

Meld dat uw woning gereed is. U kunt dat doen bij de toezichthouder bouw. Indien de woning niet gereed gemeld is kunnen wij de aangifte van de verhuizing niet verwerken.

Naar wie stuur ik aanvullende documenten op?

Wordt u gevraagd om aanvullende documenten op te sturen, stuur dit dan naar gemeente@helmond.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Aan wie wordt wordt mijn verhuizing doorgegeven?

Wij informeren de onderstaande instanties van uw verhuizig, nadat deze bij ons is verwerkt. Overige instanties moet u zelf nog even informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, tandarts en huisarts.

Belastingdienst;
Centraal Administratiekantoor (CAK);
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
Pensioenfondsen;
Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW);
Sociale Verzekeringsbank (SVB);
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
Zorgverzekeraars.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Wij beoordelen een digitale aanvraag de eerstvolgende werkdag. Een paar dagen na de opgegeven verhuisdatum ontvangt u een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres. De verhuisdatum is de datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd.

Wij verwerken uw verhuizing binnen vijf werkdagen na de door u opgegeven verhuisdatum. Lukt of kan online doorgeven van uw verhuizing niet? Neem contact met ons op via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer) voor hulp of het maken van een afspraak bij de Stadswinkel. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022