Single Digital Gateway

Verhuizing bij de gemeente melden

Gaat u verhuizen binnen Nederland? Geef dan uw adreswijziging door aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente schrijft u in op uw nieuwe adres. Uitschrijven bij uw oude gemeente is niet nodig. 

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door: 

 • iedereen van 16 jaar of ouder;
 • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een gemachtigde. 

U geeft de verhuismelding door aan de gemeente waar u gaat wonen. Meld uw nieuwe adres maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. Of binnen 5 dagen na de verhuisdatum.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Verhuizing doorgeven

Uw verhuizing geeft u door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dat kan vanaf 4 weken vóór u verhuist tot 5 dagen nadat u verhuist. De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Uw verhuizing geeft u door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dat kan vanaf 4 weken vóór u verhuist tot 5 dagen nadat u verhuist.

Verhuizing doorgeven

Online

Geef uw verhuizing online door via culemborg.nl/verhuizing-doorgeven.

Per post

U kunt uw verhuizing ook per post doorgeven. Stuur de volgende gegevens op:

 • Het verhuisformulier van de gemeente
 • Indien van toepassing: verklaring medebewoning (zo nodig toestemming woningbouwvereniging aan de hoofdbewoner)
 • Uw handtekening op het formulier
 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Huur- of koopcontract

Aan de balie

Komt u de verhuizing persoonlijk doorgeven op het gemeentehuis? Neem dan het volgende mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Huur- of koopcontract
 • Indien van toepassing: verklaring medebewoning

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Culemborg

Laatst gecontroleerd op 22 september 2022