Single Digital Gateway

Vergunning voor bijzonder transport over een vaarweg aanvragen

Voor vaarwegen, zoals rivieren en kanalen, zijn er regels. Bijvoorbeeld hoe groot uw schip mag zijn om op de vaarweg te varen. Is uw schip groter dan is toegestaan? Of wilt u met bijzondere goederen over de vaarweg varen? Dan moet u een vergunning bijzonder transport vaarweg aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Vergunning voor bijzonder transport over provinciale vaarweg aanvragen

Op het water gelden regels over wat u mag vervoeren en hoe groot een schip mag zijn. Wilt u bijzondere goederen vervoeren over een vaarweg, zoals over een kanaal of een rivier? Of wilt u varen met een schip dat groter is dan toegestaan? Dan vraagt u een vergunning aan bij het Digitaal loket bijzonder transport (DLBT).

De voorwaarden bij het aanvragen van de ontheffing zijn:

  • U wilt met een vaartuig met afwijkende afmetingen gebruikmaken van een vaarweg of u wilt de vaarweg gebruiken voor een bijzonder transport.
  • De vaarweg die u wilt gebruiken is in beheer bij de provincie.

Zo vraagt u een ontheffing voor bijzonder vervoer aan:

  • U laat eerst onderzoeken of de vaarweg die u wilt gebruiken geschikt is voor uw vervoer. In het rapport dat u daarna ontvangt, staan eventuele maatregelen die u moet nemen.

  • Daarna vraagt u de ontheffing aan bij het Digitaal loket bijzonder transport (DLBT). De beheerders van verschillende vaarwegen kijken met elkaar naar uw aanvraag voor ontheffing.

U doet de melding of verzoek om toestemming bij de provincie via een digitaal aanvraagformulier.

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Zeeland

Bezoekadres

Adbij 6

4331BK Middelburg

Openingstijden
Maandag
07:30 - 16:30
Dinsdag
07:30 - 16:30
Woensdag
07:30 - 16:30
Donderdag
07:30 - 16:30
Vrijdag
07:30 - 16:30
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Het Provinciehuis is gesloten op feestdagen, de dag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Laatst gecontroleerd op 2 januari 2024