Single Digital Gateway

Vergunning aanvragen voor bouwen bij een provinciale weg

Bent u van plan te bouwen op, over of aan een provinciale weg? U wilt bijvoorbeeld een schuur op uw erf langs een weg plaatsen. Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan bij de provincie.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Vergunning voor bouwen of werken openbare weg

Als u op, over of onder een weg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de eigenaar van deze weg is. De provincie heeft openbare wegen in eigen beheer. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken en activiteiten zoals bruggen, viaducten, kabels, een inrit, of een evenement. Een voorbeeld van zo'n evenement is een fietstocht.

Aanpak

  • Uw verzoek moet voorzien zijn van een verkeersplan en/of omleidingsplan, met detailinformatie over onder andere de aard en locatie van de werkzaamheden, de duur en de gewenste periode van uitvoering.
  • Aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen voor een kortere duur dan 4 maanden, anders dan afsluitingen van provinciale wegen, moeten tenminste 10 werkdagen voor ingebruikname bij het verkeersloket worden ingediend.
  • Aanvragen voor afsluitingen van provinciale wegen moeten tenminste 30 werkdagen voor ingebruikname bij het verkeersloket te worden ingediend.
  • Een onvolledige, onduidelijke of een te laat ingediende aanvraag kan vertraging opleveren in de verwerking. Zonder toestemming van het Verkeersloket is het verboden om de borden te plaatsen of de werkzaamheden uit te voeren.

U vraagt de vergunning of de ontheffing aan bij de provincie.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De weg is in beheer bij de provincie.
  • Uw bouwwerk of activiteit brengt het verkeer niet in gevaar.
  • Uw bouwwerk of activiteit tast de weg en de berm niet aan.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Groningen

Laatst gecontroleerd op 22 januari 2024