Single Digital Gateway

Provincie Flevoland: vergunning aanvragen voor bouwen bij een provinciale weg

Bent u van plan te bouwen en/of werkzaamheden uit te voeren op, over of onder een provinciale weg of vaarweg? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen bij de provincie.

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De weg of vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • Uw bouwwerk of activiteit brengt het verkeer niet in gevaar.
  • Uw bouwwerk of activiteit tast de weg en de berm niet aan.

U kunt uw aanvraag indienen via

Als we uw aanvraag hebben ontvangen:

  • krijgt u van ons een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is;
  • beoordelen we uw aanvraag en toetsen deze aan de wettelijke eisen

Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden, zogenaamde leges. De hoogte van de leges staan in de Legesverordening Flevoland.

U vraagt de vergunning aan bij de provincie via het Omgevingsloket.

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

We hebben maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 8 weken) op.

Bent u het niet eens met de beslissing van de provincie over een vergunning? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Flevoland

Bezoekadres

Visarenddreef 1

8232PH Lelystad

Openingstijden
Maandag
08:00 - 17:00
Dinsdag
08:00 - 17:00
Woensdag
08:00 - 17:00
Donderdag
08:00 - 17:00
Vrijdag
08:00 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 12 januari 2024