Single Digital Gateway

Provincie Gelderland: vergunning aanvragen voor bouwen bij een provinciale vaarweg

Gaat u werkzaamheden uitvoeren in de omgeving? Wilt u bijvoorbeeld een inrit aanleggen of bouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Provinciale bedrijven doen dit bij het Omgevingsloket.

Geen extra informatie.

Geen extra informatie.

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar het Omgevingsloket ook onderaan deze pagina. Hier vindt u ook meer informatie over de procedure en de situaties waarin u een vergunning aanvraagt. Een vergunning aanvragen kan onder meer voor de bouw.

Als u een vergunning aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten. Voor sommige activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage op te stellen.

Geen extra informatie.

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie en u heeft belang bij dit besluit, dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken. Onderaan ieder besluit staat of en binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen en aan wie u dat moet adresseren. Als u bij ons geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), staat dat ook onder het besluit.

Neem bij vragen contact met ons op, via telefoonnummer: +31 26 359 99 99.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Gelderland

Laatst gecontroleerd op 28 december 2023