Single Digital Gateway

Gemeente Oldenzaal: uitschrijven uit Nederlandse gemeente bij lang verblijf buiten Nederland

Let op. U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen doorgegeven als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

De aangifte van vertrek mag gedaan worden door:

 • de persoon zelf (vanaf 16 jaar)
 • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen tot en met 15 jaar
 • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen van 16 en 17 jaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
 • de ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als beiden voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
 • curatoren voor de persoon die onder curatele gesteld is

Let op: Blijven er gezinsleden achter op het adres? Dan kunt u alleen aangifte doen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Daarbij moeten alle vertrekkende gezinsleden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor minderjarigen. U kunt de verhuizing naar het buitenland dan niet digitaal of schriftelijk melden.

 • Verhuist u alleen naar het buitenland? Dan kunt u uw vertrek online doorgeven. 
 • Verhuist niet uw hele gezin naar het buitenland? Dan moet u uw vertrek schriftelijk of aan de balie van de gemeente doorgeven.

Online

U kunt uw vertrek online doorgeven op de dag van uw verhuizing. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Meld uw emigratie

Aan de balie

Wilt u het vertrek van u en uw gezin doorgeven aan de balie? Maak eerst een afspraak.

Afspraak maken

Neem uw geldige legitimatiebewijs mee naar uw afspraak.

Bij de afspraak moet u uw nieuwe adres doorgeven, als dat al bekend is. U moet altijd doorgeven in welk land u gaat wonen.

U kunt tegelijk met het vertrek van uzelf het vertrek doorgeven van deze personen:

 • uw echtgenoot of echtgenote;
 • uw geregistreerde partner;
 • uw kinderen;
 •  uw ouders.

Deze personen moeten wel bij u op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Heeft u een samenlevingscontract? Dan geven u en uw partner apart het vertrek naar het buitenland door.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

 • Doorgeven via e-mail of post: duurt 5 werkdagen.
 •  Doorgeven aan de balie: verwerkt de gemeente direct.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Oldenzaal

Laatst gecontroleerd op 18 augustus 2022