Single Digital Gateway

Gemeente Lingewaard: uitschrijven uit Nederlandse gemeente bij lang verblijf buiten Nederland

Let op. U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen doorgegeven als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

  • Verhuist u alleen naar het buitenland? Dan kunt u uw vertrek online doorgeven. 
  • Verhuist uw hele gezin naar het buitenland? Dan moet u uw vertrek schriftelijk of aan de balie van de gemeente doorgeven.

Online

U kunt uw vertrek online doorgeven op de dag van uw verhuizing. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Online doorgeven

Schriftelijk

Maak een ondertekende brief met uw oude en (als dat al bekend is) nieuwe adres. 

In de brief moet staan:

  • in welk land u gaat wonen;
  • de datum van uw vertrek;
  • een duidelijke handtekening (geen paraaf).

Stuur deze brief samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar 

gemeente Lingewaard
postbus 15
6680 AA Bemmel. 

Aan de balie

Wilt u het vertrek van u en uw gezin doorgeven aan de balie? Maak eerst een afspraak. Neem uw geldige legitimatiebewijs mee naar uw afspraak.

Bij de afspraak moet u uw nieuwe adres doorgeven, als dat al bekend is. U moet altijd doorgeven in welk land u gaat wonen.

U kunt tegelijk met het vertrek van uzelf het vertrek doorgeven van deze personen:

  • uw echtgenoot of echtgenote;
  • uw geregistreerde partner;
  • uw kinderen;
  •  uw ouders.

Deze personen moeten wel bij u op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Heeft u een samenlevingscontract? Dan geven u en uw partner apart het vertrek naar het buitenland door.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Lingewaard

Laatst gecontroleerd op 7 december 2022