Single Digital Gateway

Uitschrijven uit Nederlandse gemeente bij lang verblijf buiten Nederland

Gaat u minimaal 8 maanden van een jaar buiten Nederland wonen? Laat u dan uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) waar uw persoonsgegevens staan. Zoals uw naam, geslacht en geboortedatum. U kunt zich laten uitschrijven uit de BRP bij de gemeente waar u woont.

Er gelden voorwaarden als u zich wilt uitschrijven uit uw gemeente:   

  • U kunt zich ook uitschrijven als de 8 maanden dat u buiten Nederland woont niet aaneengesloten te zijn.  
  • U mag  zich niet eerder dan 5 dagen voor uw vertrek laten uitschrijven. Weekenden en feestdagen zijn hierin inbegrepen.  
  • U mag zich schriftelijk of persoonlijk laten uitschrijven uit de BRP. Dit hangt af van uw situatie. Bij sommige gemeenten kunt u zich digitaal uitschrijven. Vraag aan uw gemeente of dat mogelijk is.   
  • Verhuizen niet alle familieleden mee? Zoals uw partner en kinderen? Dan moet u zich altijd persoonlijk uitschrijven. 

Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact op met uw gemeente.

Het kan voor u belangrijk zijn dat u een bewijs van uitschrijving heeft. Bijvoorbeeld omdat u dit moet aantonen bij een organisatie. Vraag een bewijs van uitschrijving uit de BRP aan bij de gemeente. Doe dit op het moment dat u zich uitschrijft. Een bewijs van uitschrijving toont aan dat u uit Nederland uitgeschreven bent. Op dit bewijs staan uw persoonsgegevens en de datum van uitschrijving.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Verhuizen naar het buitenland (emigreren)

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit doorgeven bij de gemeente.

U meldt uw emigratie maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. Let op! wanneer u de melding doet, wordt u ook direct uitgeschreven. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Als alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, kunt u hieronder online aangifte doen met DigiD. Dit kan gedaan worden door:

  •  uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  •  door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  •  samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  •  samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar

LET OP: Als niet alle gezinsleden van het adres meeverhuizen naar het buitenland, moet u de aangifte persoonlijk aan de balie van de Stadswinkel doorgeven. Dit heet verschijningsplicht. U heeft hiervoor een afspraak nodig, langskomen zonder afspraak is niet mogelijk.  Kijk op deze pagina bij 'Contact' voor het maken van een afspraak. Als de aangifte ook voor minderjarige kinderen geldt, moeten zij bij de afspraak aanwezig zijn. Aangifte van vertrek door een gemachtigde is niet mogelijk.

Geef uw emigratie digitaal door, of maak een afspraak bij de Stadswinkel als in uw geval sprake is van verschijningsplicht.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

  • Doorgeven digitaal: verwerkt de gemeente direct.
  •  Doorgeven aan de balie: verwerkt de gemeente direct.

Een bewijs van uitschrijving wordt na de verwerking van de aangifte aan u verstrekt.

Heeft u later een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022