Single Digital Gateway

Uitschrijven uit Nederlandse gemeente bij lang verblijf buiten Nederland

Gaat u minimaal 8 maanden van een jaar buiten Nederland wonen? Laat u dan uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) waar uw persoonsgegevens staan. Zoals uw naam, geslacht en geboortedatum. U kunt zich laten uitschrijven uit de BRP bij de gemeente waar u woont.

Er gelden voorwaarden als u zich wilt uitschrijven uit uw gemeente:   

 • U kunt zich ook uitschrijven als de 8 maanden dat u buiten Nederland woont niet aaneengesloten te zijn.  
 • U mag  zich niet eerder dan 5 dagen voor uw vertrek laten uitschrijven. Weekenden en feestdagen zijn hierin inbegrepen.  
 • U mag zich schriftelijk of persoonlijk laten uitschrijven uit de BRP. Dit hangt af van uw situatie. Bij sommige gemeenten kunt u zich digitaal uitschrijven. Vraag aan uw gemeente of dat mogelijk is.   
 • Verhuizen niet alle familieleden mee? Zoals uw partner en kinderen? Dan moet u zich altijd persoonlijk uitschrijven. 

Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact op met uw gemeente.

Het kan voor u belangrijk zijn dat u een bewijs van uitschrijving heeft. Bijvoorbeeld omdat u dit moet aantonen bij een organisatie. Vraag een bewijs van uitschrijving uit de BRP aan bij de gemeente. Doe dit op het moment dat u zich uitschrijft. Een bewijs van uitschrijving toont aan dat u uit Nederland uitgeschreven bent. Op dit bewijs staan uw persoonsgegevens en de datum van uitschrijving.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Verhuizen naar het buitenland

Let op. U kunt uw verhuizing naar het buitenland alleen doorgegeven als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Verhuist u naar het buitenland? Dan kunt u uw vertrek online doorgeven. 

Verhuist uw hele gezin naar het buitenland? Dan moet u uw vertrek schriftelijk of aan de balie van de gemeente doorgeven.

Uw verhuizing online doorgeven

U kunt uw vertrek online doorgeven op de dag van uw verhuizing. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Geef op zijn laatst 5 dagen voor vertrek uw verhuizing naar het buitenland door. U kunt dit op zijn vroegst 4 weken van tevoren doorgeven.

Verhuizing online doorgeven

Uw verhuizing schriftelijk doorgeven

U kunt uw verhuizing alleen per post doorgeven als alle personen van uw gezin meeverhuizen.

Maak een brief met uw oude en (als dat al bekend is) nieuwe adres. 

In de brief moet staan:

 • In welk land u gaat wonen
 • De datum van uw vertrek
 • Een duidelijke handtekening (geen paraaf)

Stuur deze brief samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar Postbus 20, 7500 AA, Enschede.

Aan de balie

Wilt u het vertrek van u en uw gezin doorgeven aan de balie? Bel de gemeente via +31 53 481 81 81. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee naar uw afspraak.

Bij de afspraak moet u uw nieuwe adres doorgeven, als dat al bekend is. U moet altijd doorgeven in welk land u gaat wonen.

U kunt tegelijk met het vertrek van uzelf het vertrek doorgeven van deze personen:

 • Uw echtgenoot of echtgenote
 • Uw geregistreerde partner
 • Uw kinderen
 •  Uw ouders

Deze personen moeten wel bij u op hetzelfde adres staan ingeschreven.

Heeft u een samenlevingscontract? Dan geven u en uw partner apart het vertrek naar het buitenland door.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

De gemeente verwerkt de verhuizing direct. Dit geldt voor zowel de online als de schriftelijke verhuismelding.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Enschede

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022