Single Digital Gateway

Gemeente Alphen aan den Rijn: uitschrijven uit Nederlandse gemeente bij lang verblijf buiten Nederland

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet achter elkaar te zijn. Geef uw emigratie maximaal 5 dagen voor u vertrekt door aan de gemeente. U kunt voor uzelf en uw meeverhuizende familieleden aangifte doen.

Hoe werkt het:

 • Wij verwerken uw aangifte op de dag dat u de aangifte doet. Dit is dan de emigratiedatum.
 • Uw emigratie wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en organisaties zoals zorgverzekeraars, pensioenfondsen, Sociale VerzekeringsBank (SVB).
 • Verhuist u naar Caribisch Nederland (Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius), dan ontvangt u van ons een bewijs van uitschrijving. Dit bewijs heeft u daar nodig bij de inschrijving.
 • U wordt opgenomen in het register van Registratie niet Ingezetenen (RNI).

U ontvangt van ons geen bevestiging van uw emigratie. Wilt u een uittreksel met uw emigratiegegevens? Hiervoor kunt terecht bij één van de RNI-loketten. Dit kunt u niet aanvragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

U kunt de emigratie doorgeven voor:  

 • uzelf (vanaf 16 jaar)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
 • kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
 • de curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld

Let op:

 • aangifte van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk
 • de gemeente kan u verplichten persoonlijk langs te komen en aanvullende informatie te geven over uw vertrek

Kijk voor de aanvraag op www.alphenaandenrijn.nl.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Alphen aan den Rijn

Laatst gecontroleerd op 30 april 2024