Single Digital Gateway

Studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Krijg je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? En kun je niet bijverdienen door een chronische ziekte of handicap? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van je gemeente.

Voor studietoeslag moet je in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden: 

De gemeente kan je informeren over alle voorwaarden die gelden. 

Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar je woont. Dit geldt ook als je in een andere gemeente studeert.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Westerkwartier: Studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Let op. U kunt alleen individuele studietoeslag aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

De volgende voorwaarden gelden:

 • U bent ingeschreven bij de gemeente Westerkwartier.
 • Je hebt een medische beperking
 • Daardoor kun je naast je studie niet werken
 • Je ontvangt studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Bij WTOS gaat het om leerlingen van 18 jaar ouder in het voortgezet onderwijs of voortgezet algemeen volwassen onderwijs (Vavo)
 • Je hebt geen recht op een WAJONG uitkering

 • Je kunt digitaal een aanvraag indienen. Je moet wel in het bezit te zijn van een DigiD inlogcode
 • Je kunt ook de gemeente telefonisch of per mail vragen om je een aanvraagformulier toe te sturen
 • Wanneer je jonger bent dan 18 jaar dan moet één van je ouders of je voogd het aanvraagformulier ook ondertekenen

Wat heb je nodig voor de digitale aanvraag?

 • Je DigiD inlogcode
 • Wanneer je jonger dan 18 jaar bent moet je ouder/voogd mede ondertekenen met zijn of haar eigen DigiD inlogcode
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Kopie bewijs van inschrijving opleiding
 • Kopie beschikking DUO waaruit blijkt dat je WSF of WTOS ontvangt
 • Kopie bankpas
 • Eventuele verklaring van het UWV, een arts of een andere instantie waaruit blijkt dat je een langdurige beperking hebt

Voor elk nieuw schooljaar moet u opnieuw studietoeslag aanvragen.

Bedragen studietoeslag

De hoogte van de studietoeslag hangt af van uw leeftijd.  De bedragen zijn te vinden op de website van de gemeente Westerkwartier.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Is de aanvraag niet compleet of kost het onderzoek meer tijd? Dan kan de afhandeling langer dan 8 weken duren.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Westerkwartier

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022