Single Digital Gateway

Studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Krijg je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? En kun je niet bijverdienen door een chronische ziekte of handicap? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van je gemeente.

Voor studietoeslag moet je in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden: 

De gemeente kan je informeren over alle voorwaarden die gelden. 

Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar je woont. Dit geldt ook als je in een andere gemeente studeert.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Studietoeslag

Let op. U kunt alleen individuele studietoeslag aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

De volgende voorwaarden gelden:

 • U bent ingeschreven bij de gemeente Veendam.
 • U krijgt geen Wajong-uitkering.
 • U krijgt Studiefinanciering (WSF) of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS).
 • U kunt door een structurele medische beperking niet werken naast uw studie. De medische beperking is vastgesteld door een medisch deskundige en is voor tenminste 12 maanden.

Let op:

 • Ontvangt u een stagevergoeding? U mag een gedeelte houden. Kijk op veendam.nl/studietoeslag voor het nu geldende bedrag. Alles wat u meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken. Dit bedrag kan met de jaarlijkse indexering aangepast worden.
 • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan mag u niet zelf aanvragen. U hebt dan toestemming nodig van een ouder, voogd of verzorger. Hebt u die toestemming? Dan kunt u een aanvraagformulier downloaden.
 • Als u studietoeslag ontvangt, moet u wijzigingen binnen 5 werkdagen aan ons doorgeven. Voorbeelden van wijzigingen kunnen zijn:
  • U gaat verhuizen naar een andere gemeente
  • U stopt met school en krijgt daardoor geen studiefinanciering of WTOS meer
  • U gaat stagelopen
  • U ontvangt een stagevergoeding

Vul het digitale formulier (DigiD) of pdf-formulier volledig in: Studietoeslag aanvragen.

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen uploaden/bijvoegen:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs).
 • Een toekenningsbeschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van uw studiefinanciering. Op basis van de Wet studiefinanciering WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • Een verklaring van een deskundige (bijvoorbeeld van het UWV) waarin staat dat u naast uw studie niet kunt werken. Wij kunnen ook een medisch advies opvragen. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd. 
 • Loopt u stage, stuur dan de stageovereenkomst mee waarop de stagevergoeding wordt vermeld.

Bedragen studietoeslag

De hoogte van de studietoeslag hangt af van uw leeftijd. De bedragen per maand kunt u inzien via Veendam.nl/studietoeslag.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Is de aanvraag niet compleet of kost het onderzoek meer tijd? Dan kan de afhandeling langer dan 8 weken duren.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Veendam

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022