Single Digital Gateway

Gemeente Rotterdam: studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Let op. U kunt alleen individuele studietoeslag aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

De volgende voorwaarden gelden:

  • U bent ingeschreven bij de gemeente Rotterdam.
  • U krijgt geen Wajong-uitkering.
  • U krijgt Studiefinanciering (WSF) of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS).
  • U bent door een ziekte of gebrek structureel niet in staat om naast uw studie inkomsten te verdienen. U kunt dit laten zien door een recent medisch rapport van een erkend keuringsarts. Hieruit blijkt dat u door uw handicap beperkte capaciteit hebt. Het rapport mag niet ouder zijn dan 2 jaar.  Heeft u dit rapport niet? Dan beoordeelt de gemeente of u op grond van de verordening loonkostensubsidie tot de doelgroep behoort. U verleent medewerking aan het onderzoek dat daar eventueel voor nodig is.

Vul het formulier op de pagina Studietoeslag helemaal in en stuur het samen met de bijlagen terug naar intakealgemeenwi@rotterdam.nl.

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen uploaden/bijvoegen:

  • Brief van DUO waarop staat dat je studiefinanciering krijgt of WTOS.
  • Bewijs van inschrijving van je school.
  • Een kopie van uw bankpas.
  • Een kopie van je paspoort of ID-kaart.

Voor elk nieuw schooljaar moet u opnieuw studietoeslag aanvragen.

Bedragen studietoeslag

De hoogte van de studietoeslag is € 328,59.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Is de aanvraag niet compleet of kost het onderzoek meer tijd? Dan kan de afhandeling langer dan 8 weken duren.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Rotterdam

Laatst gecontroleerd op 16 februari 2023