Single Digital Gateway

Gemeente Rijswijk: studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Bent u een student met een beperking en kunt u niet of nauwelijks bijverdienen? Vraag dan een studietoeslag aan bij de gemeente.

De voorwaarden voor het aanvragen van een studietoeslag zijn:

 • U bent minimaal 15 jaar oud.
 • U heeft een beperking.
 • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.
 • U kunt door uw beperking geen bijbaan hebben.
  Let op: Wanneer u minderjarig bent, moeten de ouders toestemming geven en het aanvraagformulier ondertekenen.

Zo vraagt u een studietoeslag aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • uw leeftijd
  • welke studie u volgt en bij welke onderwijsinstelling u dit doet
  • wat voor beperking u heeft
  • hoeveel studiefinanciering u krijgt of hoe groot uw WTOS-bijdrage is

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Rijswijk

Laatst gecontroleerd op 2 januari 2024