Single Digital Gateway

Studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Krijg je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? En kun je niet bijverdienen door een chronische ziekte of handicap? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van je gemeente.

Voor studietoeslag moet je in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden: 

De gemeente kan je informeren over alle voorwaarden die gelden. 

Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar je woont. Dit geldt ook als je in een andere gemeente studeert.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Studietoeslag

Kunt u naast uw school of studie niet bijverdienen en komt dit door een medische beperking? Misschien kunt u dan Studietoeslag krijgen. De Studietoeslag is een maandelijkse inkomensaanvulling naast de studiefinanciering (WTF) of tegemoetkoming scholieren (WTOS) die u al krijgt.

  • U woont in de gemeente Montferland
  • U ontvangt geen uitkering op grond van de WAJONG
  • U hebt een structurele medische beperking waardoor u niet kunt bijverdienen naast uw school of studie
  • De beperking zal langer dan 6 maanden aanwezig zijn (bijvoorbeeld het herstel van een botbreuk of een kortdurende opname is het ziekenhuis is geen structurele beperking)
  • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren

Voor het beoordelen van de aanvraag hebben wij informatie nodig. Wij vragen u in ieder geval een kopie of download van de volgende informatie als bijlage mee te sturen:

  • Uw geldige identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument;
  • Toekenningsbeschikking van de DUO van uw studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren en een recent bewijsstuk waaruit blijkt dat u deze nog steeds ontvangt;
  • Optioneel: een deskundigenverklaring waarin staat waarom u niet kunt werken naast uw school of studie;
  • Als u een stagevergoeding ontvangt, dan stuurt u een bewijsstuk mee waaruit blijkt wat de hoogte is van de stagevergoeding (stagecontract);
  • Bankafschrift of kopie bankpas van de rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen. Het rekeningnummer en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn.

U dient via onze website een aanvraag in.

De Studietoeslag krijgt u per maand. De hoogte is afhankelijk van uw leeftijd. Het bedrag dat voor u geldt, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De behandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken. Een medische keuring is verplicht voor dit soort aanvragen. De periode van 8 weken wordt daarom verlengd met de periode dat wij in afwachting zijn van de uitslag van de medische keuring.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Montferland

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022