Single Digital Gateway

Gemeente Leidschendam-Voorburg: studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Let op. U kunt alleen individuele studietoeslag aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

De volgende voorwaarden gelden:

 • U bent ingeschreven bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar
 • U krijgt geen Wajong-uitkering.
 • U krijgt Studiefinanciering (WSF) of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS).
 • U bent door een ziekte of gebrek structureel niet in staat om naast uw studie inkomsten te verdienen. U kunt dit laten zien door een recent medisch rapport van een erkend keuringsarts. Hieruit blijkt dat u door uw handicap beperkte capaciteit hebt. Het rapport mag niet ouder zijn dan 2 jaar. Heeft u dit rapport niet? Dan beoordeelt de gemeente of u op grond van de verordening loonkostensubsidie tot de doelgroep behoort. U verleent medewerking aan het onderzoek dat daar eventueel voor nodig is.

Bel 14 070

Uw netto toeslag is afhankelijk van uw leeftijd en we houden rekening met een eventuele stagevergoeding.

Voor elk nieuw schooljaar moet u opnieuw studietoeslag aanvragen.

Bedragen studietoeslag 2023

De hoogte van de studietoeslag hangt af van uw leeftijd.  Dit zijn de wettelijke bedragen per maand:

 • U bent 21 jaar of ouder, dan is uw netto studietoeslag € 328,59
 • U bent 20 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 262,87
 • U bent 19 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 197,15
 • U bent 18 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 164,30
 • U bent 17 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 129,79
 • U bent 16 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 113,36
 • U bent 15 jaar, dan is uw netto studietoeslag € 98,58

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Leidschendam-Voorburg

Laatst gecontroleerd op 3 maart 2023