Single Digital Gateway

Gemeente Katwijk: studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Volgt u een opleiding waarmee u recht heeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)? En bent u daarnaast vanwege een medische beperking niet in staat om naast uw studie bij te verdienen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de studietoeslag.

U kunt een studietoeslag ontvangen voor maximaal 4 jaar. Voor het beoordelen of u door een medische beperking niet in staat bent om naast uw studie structureel bij te verdienen, vraagt de gemeente advies op bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

https://www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen-familie/studietoeslag

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Katwijk

Laatst gecontroleerd op 14 juli 2023