Single Digital Gateway

Studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Krijg je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? En kun je niet bijverdienen door een chronische ziekte of handicap? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van je gemeente.

Voor studietoeslag moet je in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden: 

De gemeente kan je informeren over alle voorwaarden die gelden. 

Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar je woont. Dit geldt ook als je in een andere gemeente studeert.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Studietoeslag voor studenten met arbeidsbeperking

Ben je scholier of student, en kun je naast je opleiding niet werken doordat je een medische beperking hebt? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente Hollands Kroon.

Je hebt recht op een studietoeslag als je:

 • in de gemeente Hollands Kroon woont;
 • onderwijs volgt waarvoor je studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS) kan krijgen;
 • door een structurele medische beperking niet in staat bent om naast je school of opleiding te werken. Om dat vast te stellen kunnen wij onafhankelijk medisch advies vragen. Onder structurele medische beperking vallen zowel fysieke als psychische beperkingen;
 • De medische beperking moet structureel zijn. Dit betekent dat je in ieder geval voor een jaar door de medische beperking niet kan werken;

Je hebt geen recht op een studietoeslag als je:

 • recht hebt op een Wajong-uitkering
 • wel kan werken

Stagevergoedingen

Voor een opleiding is het soms nodig om stage te lopen. Dit kan verplicht of vrijwillig zijn. In beide gevallen kan en mag je een stagevergoeding krijgen. Dit mag naast de studietoeslag. Je mag naast de studietoeslag een bedrag van € 180,- per maand aan stagevergoeding ontvangen. Krijg je meer? Dan halen we wat je meer krijgt af van de hoogte van de studietoeslag.

Hoogte studietoeslag

Hoe hoog de studietoeslag is, hangt af van je leeftijd. Hieronder zie je hoe hoog de studietoeslag is per leeftijdscategorie per maand.

 • 21 jaar en ouder: € 352,80
 • 20 jaar: € 282,23
 • 19 jaar: € 211,67
 • 18 jaar: € 176,40
 • 17 jaar: € 139,35
 • 16 jaar: € 121,71
 • 15 jaar: € 105,84

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hollands Kroon

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022