Single Digital Gateway

Studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Krijg je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? En kun je niet bijverdienen door een chronische ziekte of handicap? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van je gemeente.

Voor studietoeslag moet je in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden: 

De gemeente kan je informeren over alle voorwaarden die gelden. 

Vraag de studietoeslag aan in de gemeente waar je woont. Dit geldt ook als je in een andere gemeente studeert.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking. Omdat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie, kunnen zij een beroep doen op de individuele studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen.

Hoe hoog is de studietoeslag?

De studietoeslag bedraagt 25% van het voor de aanvrager geldende minimumloon. De toeslag wordt maandelijks uitbetaald. Er bestaat geen recht op studietoeslag als er sprake is van andere inkomsten naast de studiefinanciering.

De voorwaarden voor het aanvragen van een studietoeslag zijn:

  • U bent minimaal 15 jaar oud.
  • U heeft een beperking.
  • U ontvangt studiefinanciering of een bijdrage dankzij de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen recht op een Wajong-uitkering.
  • U kunt door uw beperking geen bijbaan hebben.

U heeft recht op studietoeslag zolang u studiefinanciering of een bijdrage WTOS (Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten) ontvangt, maar met een maximum van 4 jaar.

Wilt u individuele studietoeslag aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Helmond via 14 0492. Wij bekijken of u in aanmerking komt en sturen u in dat geval een aanvraagformulier toe.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022