Single Digital Gateway

Gemeente Gooise Meren: studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Let op. U kunt alleen individuele studietoeslag aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

De volgende voorwaarden gelden:

  • U bent ingeschreven bij gemeente Gooise Meren.
  • U krijgt geen Wajong-uitkering.
  • U krijgt Studiefinanciering (WSF) of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS).
  • U bent door een ziekte of gebrek structureel niet in staat om naast uw studie inkomsten te verdienen. U kunt dit laten zien door een recent medisch rapport van een erkend keuringsarts. Hieruit blijkt dat u door uw handicap beperkte capaciteit hebt. Het rapport mag niet ouder zijn dan 2 jaar.  Heeft u dit rapport niet? Dan beoordeelt de gemeente of u op grond van de verordening loonkostensubsidie tot de doelgroep behoort. U verleent medewerking aan het onderzoek dat daar eventueel voor nodig is.

Vul het aanvraagformulier studietoeslag helemaal in en stuur het aanvraagformulier en de documenten naar de gemeente via het contactformulier (kies ‘zorg, bijstand en ondersteuning’ en schrijf als vraag en onderwerp ‘aanvraag studietoeslag’ op) of naar gemeente Gooise Meren, Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Postbus 6000, 1400 HA Bussum

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen uploaden/bijvoegen:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs).
  • Een toekenningsbeschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van uw studiefinanciering. Op basis van de Wet studiefinanciering WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Een kopie of download van een bankafschrift waarop de tenaamstelling van de rekening en het rekeningnummer staan vermeld.
  • Een kopie van een recent medisch rapport van een erkende keuringsarts.

Voor elk nieuw schooljaar moet u opnieuw studietoeslag aanvragen.

Hoogte studietoeslag

Hoeveel studietoeslag u krijgt hangt af van uw leeftijd.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Is de aanvraag niet compleet of kost het onderzoek meer tijd? Dan kan de afhandeling langer dan 8 weken duren.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Gooise Meren

Laatst gecontroleerd op 12 december 2023