Single Digital Gateway

Gemeente Enschede: studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Let op. U kunt alleen individuele studietoeslag aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

  • U bent ingeschreven bij de gemeente Enschede.
  • U krijgt geen Wajong-uitkering. Of WGA/WIA uitkering van het UWV.
  • U krijgt Studiefinanciering (WSF) of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS).
  • U bent door een ziekte of gebrek structureel niet in staat om naast uw studie inkomsten te verdienen. U kunt dit laten zien door een recent medisch rapport van een erkend keuringsarts. Hieruit blijkt dat u door uw handicap beperkte capaciteit hebt. Het rapport mag niet ouder zijn dan 2 jaar. ¬†Heeft u dit rapport niet? Dan beoordeelt de gemeente of u op grond van de verordening loonkostensubsidie tot de doelgroep behoort. U verleent medewerking aan het onderzoek dat daar eventueel voor nodig is.

Vul het digitale formulier in. U heeft DigiD nodig. In het digitale formulier staat welke bijlagen u moet uploaden.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Is de aanvraag niet compleet of kost het onderzoek meer tijd? Dan kan de afhandeling langer dan 8 weken duren.

Neem bij vragen contact op met gemeente Enschede via telefoonnummer +31 53 481 81 81.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Enschede

Laatst gecontroleerd op 9 december 2022