Single Digital Gateway

Gemeente Bergeijk: studietoeslag voor studenten met een beperking aanvragen

Let op. U kunt alleen individuele studietoeslag aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

De volgende voorwaarden gelden:

  • U bent ingeschreven bij de gemeente Bergeijk.
  • U krijgt geen Wajong-uitkering.
  • U krijgt Studiefinanciering (WSF) of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS).
  • U bent door een ziekte of gebrek structureel niet in staat om naast uw studie inkomsten te verdienen. U kunt dit laten zien door een recent medisch rapport van een erkend keuringsarts. Hieruit blijkt dat u door uw handicap beperkte capaciteit hebt. Het rapport mag niet ouder zijn dan 2 jaar. Heeft u dit rapport niet? Dan beoordeelt de gemeente of u op grond van de verordening loonkostensubsidie tot de doelgroep behoort. U verleent medewerking aan het onderzoek dat daar eventueel voor nodig is.

Download het formulier via www.kempenplus.com/studietoeslag, vul het helemaal in en stuur het samen met de bijlagen terug naar KempenPlus.

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen uploaden/bijvoegen:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs).
  • Een toekenningsbeschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van uw studiefinanciering. Op basis van de Wet studiefinanciering WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • Een kopie of download van een bankafschrift waarop de tenaamstelling van de rekening en het rekeningnummer staan vermeld.
  • Een kopie van een recent medisch rapport van een erkende keuringsarts.

Voor elk nieuw schooljaar moet u opnieuw studietoeslag aanvragen.

Bedragen studietoeslag

De studietoeslag bedraagt 25% van het voor jou geldende minimumloon. Voor meer informatie zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. Je krijgt het bedrag vanaf de aanvraagdatum tot het einde van het studiejaar. Daarna kun je een nieuwe aanvraag doen. De stukken die wij al hebben, hoef je dan niet nog een keer in te leveren.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Is de aanvraag niet compleet of kost het onderzoek meer tijd? Dan kan de afhandeling langer dan 8 weken duren.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Bergeijk

Bezoekadres

Raambrug 8

5531AG Bladel

Openingstijden
Maandag
08.30-17.00
Dinsdag
08.30-17.00
Woensdag
08.30-17.00
Donderdag
08.30-17.00
Vrijdag
08.30-17.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 22 december 2022