Single Digital Gateway

Schadevergoeding ontgronding aanvragen

Heeft u schade omdat de provincie een ontgrondingsvergunning heeft gegeven, heeft veranderd of juist teruggenomen? U kunt dan een schadevergoeding aanvragen. Dit is mogelijk als u de vergunning zelf heeft aangevraagd. Maar ook als u de vergunning zelf niet heeft, maar schade door een ander met een ontgrondingsvergunning. Bijvoorbeeld als uw huis is verzakt.

Let op: Als het om schadevergoeding voor ontgrondingen in rijkswateren of de Noordzee gaat, vraagt u de vergoeding aan bij Rijkswaterstaat.

Hoe werkt dit voor u?

Vul uw (toekomstige) woonplaats in en gebruik de pijltoetsen om uw woonplaats te selecteren.

Laatst gecontroleerd op 8 januari 2024