Single Digital Gateway

Schadevergoeding ontgronding aanvragen

Heeft u schade omdat de provincie een ontgrondingsvergunning heeft gegeven, heeft veranderd of juist teruggenomen? U kunt dan een schadevergoeding aanvragen. Dit is mogelijk als u de vergunning zelf heeft aangevraagd. Maar ook als u de vergunning zelf niet heeft, maar schade door een ander met een ontgrondingsvergunning. Bijvoorbeeld als uw huis is verzakt.

Hoe werkt dit voor u?

Vul uw (toekomstige) woonplaats in en gebruik de pijltoetsen om uw woonplaats te selecteren.

Let op: Als het om schadevergoeding voor ontgrondingen in rijkswateren of de Noordzee gaat, vraagt u de vergoeding aan bij Rijkswaterstaat.

Laatst gecontroleerd op 8 januari 2024